Now showing items 1-20 of 23

 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy 

  Byrtusová, Lucie
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Podnikatelský plán na založení hokejové školy 

  Vlašín, Jan
  Tato diplomová práce představuje návrh podnikatelského záměru na založení hokejové školy. Teoretická část vymezuje pojmy jako podnikatel, podnikání, právní formy podnikání a analyzuje strukturu podnikatelského plánu. V ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Podnikatelský plán restaurace 

  Ingrová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na vytvoření nové stylové restaurace v konkrétní lokalitě, tedy v mikroregionu Nový Dvůr. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bumberová, Veronika
  Tato práce se zaobírá návrhem podnikatelského záměru v dnešních složitých podmínkách stávající společnosti. Podkladem pro jeho vypracování je komplexní analýza interních a externích faktorů okolí, vlivů a změn a zhodnocení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kopecký, Markéta
  Tato diplomová práce, zpracovaná jako podnikatelský záměr, se zabývá problematikou zavedení další činnosti vedle stávajících. Samotnému podnikatelskému záměru předchází detailní analyzování samotné společnosti a jejího ...
 • Podnikatelský záměr 

  Porubský, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. Specifikuje všechny důležité kritéria, jenž musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku a shrnuje důležité informace,sloužící pro sestavení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Camfrla, Pavel
  Tato diplomová práce je zpracována za účelem vytvoření podnikatelského záměru. Posuzuji v této práci možnosti budoucího rozvoje společnosti CAMFI s.r.o. v návaznosti na její současnou situaci. Výsledky této práce budou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Březinová, Petra
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu na vytvoření společnosti Pivovarské lázně, a.s., která bude poskytovat masáže, koupele a zábaly z pivních surovin. Pivovarské lázně, a.s. se budou skládat ze dvou částí. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Peřinka, Zdeněk
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Agrodružstvo Jevišovice, která připravuje unikátní podnikatelský projekt krokodýlí farmy v rámci nově budovaného agroturistického areálu. Cílem mé práce je zpracování ...
 • Podnikatelský záměr - bioplynová stanice 

  Michalica, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh podnikatelského plánu na výstavbu bioplynové stanice v obci Bulhary. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována teoretickým východiscím podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr - cestovní kanceláře 

  Šmardová, Zuzana
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr cestovní kanceláře. Na základě teoretických poznatků získaných studiem a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.
 • Podnikatelský záměr - realitní kancelář 

  Šeda, Libor
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.
 • Podnikatelský záměr - realizace výrobní linky stavebních tvárnic 

  Staňa, Marek
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru na zřízení výrobního závodu k produkci stavebních tvárnic. V této práci jsou podrobně rozepsány různé možnosti finálních produktů, dle závislosti na rentabilitě. ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému 

  Indra, Jan
  Moje bakalářská práce bude obsahovat odborný popis tvorby webové aplikace, určené plánování rozpisů docházky pracovníků do zaměstnání. Zpracuji teoretická východiska, popis tvorby aplikace, marketingovou strategii prodeje ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Hanáková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru pro kadeřnický salón. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající podnikatelského záměru a jeho struktury, právních forem v ČR, analýzy vnitřního ...
 • Podnikatelský záměr pro založení studentské kavárny 

  Kósová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení studentské kavárny ve městě Brno. Účelem této práce je zpracovat podklady pro zahájení činnosti studentské kavárny. Bakalářská práce má tři hlavní části. V ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Loupová, Hana
  Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy se zabývá analýzou současné situace firmy Stamal colour, s.r.o. Cílem práce je na základě zjištěných skutečností z těchto analýz zformulovat návrh přístupu ke ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Martensová, Silvie
  Podstatou této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru rozvoje firmy. První část práce je zaměřena na teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, informace a metody. Druhá část se zabývá stávajícím ...