Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech 

  Juřica, Pavel
  Oblast procesního řízení zastává stále zvyšující se význam ve fungování organizací a má pozitivní vliv na jejich úspěšnost. S ohledem na dynamicky se rozvíjející tržní prostředí je jeho neodmyslitelný význam také součástí ...
 • Implementace CMM při posuzování kvality business procesů 

  Slobodník, Tomáš
  Práce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Kazda, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení průběhu zakázky organizací. Najdete v ní nejdůležitější teoretické pojmy vztahující se k řízení zakázky. Analyzuje průběh zakázky ve společnosti TOS KUŘIM - OS,a.s. ...
 • Snižování nákladů s využitím procesní analýzy ve firmě PEGRES obuv s.r.o. 

  Gřeš, Jan
  Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Polčíková, Lucie
  Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Rozsypal, Jakub
  Má bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku ELEKTROINSTAL NR s.r.o. tento podnik mi poskytl všechny potřebné informace k tomu, abych mohl analyzovat a popsat současný průběh zakázky. Následně podle ...
 • Studie řízení průběhu zakázky organizací 

  Hűbsch, Ivan
  Bakalářská práce analyzuje řízení průběhu zakázky ve společnosti. Proces řízení zakázky tak jak je v současné době aplikován, je zastaralý a je nutná jeho důkladná revize. Výsledkem bakalářské práce je návrh na jeho úpravu ...
 • Zefektivnění procesu sběru objednávek 

  Mlčková, Helena
  Bakalářská práce analyzuje současný stav objednávkového systému firmy DITIPO, a.s., jednotlivé etapy objednávkového procesu, přednosti a nedostatky současného stavu a předkládá návrhy na rozvoj a zefektivnění celého procesu.