Now showing items 1-5 of 5

 • CSR v AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika s.r.o. 

  Šildberger, Pavel
  Cílem práce je na základě srovnávací analýzy postihnout stav CSR (Corporate Social Responsibility) v měřítku České republiky. Popsat stav rozšířenosti CSR z hlediska nadnárodních korporací, velkých podniků a středních a ...
 • Návrh dobrovoľného reportingu v konkrétnom podniku 

  Jánov, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá reportingom udržateľného rozvoja a jeho spôsobu podávania pravidelných správ. Cieľom prvej časti je priblížiť, charakterizovať a popísať teoreticko-metodolické prístupy spoločensky zodpovedného ...
 • Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. 

  Fábiková, Ľubomíra
  Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoretickej a z praktickej. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky podnikateľskej etiky. Druhá časť diplomovej práce je analýza súčasného ...
 • Tvorba etického kodexu 

  Maselli, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou etiky, jak z teoretického hlediska, tak z hlediska jejího uplatnění v podnikatelském prostředí v České Republice. Zjišťuje, jak je etika podnikatelského prostředí ošetřována, a které ...
 • Zhodnocení významu firemní kultury pro budování konceptu podnikatelské etiky 

  Šubrtová, Renata
  Diplomová práce se zabývá firemní kulturou jako jedním z důležitých předpokladů podnikatelské etiky. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je na základě prostudované literatury ...