Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému 

  Buzek, Miroslav
  Bakalářská práce „Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému“ se zabývá problematikou podnikových procesů ve vazbě na určení požadavků firmy na informační systém. Teoretická část popisuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Wohlgemuth, Jan
  V předkládané diplomové práci se zabývám analýzou informačního systému společnosti HOPE – E.S., v.o.s. Jádrem analýzy jsou zejména nástroje pro kooperaci týmové spolupráce a řízení projektových týmů. Závěry, vycházející z ...
 • Procesní modelování jako nástroj pro zlepšování 

  Střížová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá modelováním a popisem vybraných podnikových procesů, které probíhají v útvaru Ekonomika a provoz České televize, Televizního studia v Brně. Modely procesů jsou vytvořeny pomocí CASE nástroje Adonis. ...
 • Revize interních procesů ve firmě a návrh na vylepšení 

  Smolík, Milan
  Tato práce je zaměřena na interní procesy ve firmě. Jsou zde analyzovány zá-kladní interní procesy na všech úrovních řízení podniku. Práce je rozdělena na dvě zá-kladní části – analýza a návrhy na vylepšení. V návrhové ...
 • Rozšíření podnikového informačního systému výrobní firmy 

  Polášek, Marek
  Tato bakalářská práce analyzuje proces výroby výrobního podniku. Cílem práce je posoudit možnost rozšíření podnikového informačního systému o modul pro řízení výroby. Výsledkem práce jsou navržené změny, které bude nutné ...
 • Studie obchodních procesů ve vybrané firmě 

  Doušková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá obchodním procesem probíhajícím ve vybraném podniku, který je součástí energetického průmyslu. Práce se detailněji zaměřuje na rozbor jednotlivých činností, které probíhají v obchodním procesu. ...
 • Transformace modelů byznys procesů 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato práce se zabývá studiem byznys procesů, možnostmi jejich modelování a zejména využití notace BPMN při jejich modelování. Dále se zde dočtete o možnosti jejich reprezentace v textové formě pomocí rozšiřujícího značkovacího ...
 • Získávání znalostí z obchodních procesů 

  Skácel, Jan
  Tato diplomová práce objasňuje disciplínu získávání znalostí z obchodních procesů. Je zde ukázán princip dolování. Značná část tématiky je věnována problémům při objevování procesu. Dále se práce věnuje analýze konkrétního ...
 • Zlepšení business procesů 

  Lauková, Dominika
  Táto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované ...