Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Podnikatelský plán pro založení nutriční poradny 

  Urban, Pavel
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nutriční poradny ve městě Olomouc. V první části jsou vypracována teoretická východiska pro podnikatelský plán a následně se práce věnuje analýzám a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Srostlíková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce s názvem „Podnikatelský záměr“ je poskytnout návrhy a možnosti jak vytvořit a rozvinout malou firmu na úspěšnou střední firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Bakalářská ...
 • Podnikatelský záměr 

  Srostlíková, Kateřina
  Cílem diplomové práce s názvem „Podnikatelský záměr“ je poskytnout návrhy a možnosti jak vytvořit a rozvinout malou firmu na úspěšnou střední firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Bakalářská ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kuklová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení nového internetového obchodu s bytovým textilem a bytovými doplňky. Analyzuje současný stav z hlediska tržního prostředí a konkurence. Obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr: Obchod s květinami a dárkovým zbožím 

  Kubátová, Lenka
  Bakalářská práce přináší návrh na založení podnikatelského subjektu, jehož cílem je uspokojit přání a potřeby potenciálních zákazníků v oblasti služeb květinářství a dárkového zboží. Vytyčuje oblast podnikání, zákaznický ...