Now showing items 1-9 of 9

 • Bydlení+ 

  Walterová, Klára
  Okolí ulice Provazníkova a Tomkova náměstí v průběhu času ztratilo svůj městský charakter a stávající dopravní řešení i příprava na jeho úpravu z místa udělalo dezurbanizovaný prostor. Projekt se zabývá otázkou zda-li lze ...
 • I/34 Studie obchvatu obcí Skála a Věž 

  Marek, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Věž a přilehlé obce Skála. Obce Věž a Skála se nachází 7 kilometrů severovýchodně od města Humpolec. Obchvat je řešen jako přeložka silnice I/34. Stávající ...
 • Metodika připojení TC do silové infrastruktury 

  Trůčka, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je popis metodiky připojení technologického centra do silové infrastruktury. Úvodem popisuji charakter TC a jak je možné zajistit možné připojení do silové infrastruktury. Dále se zabývám možnostmi ...
 • Severovýchodní část obchvatu města Hranice 

  Kelča, Petr
  Náplní diplomové práce je vypracování varianty technického řešení Severovýchodního obchvatu města Hranice a její následné porovnání s variantou vypracovanou firmou Linio Plan, s.r.o. Hlavním úkolem obchvatu je obsluha ...
 • Studie obchvatu Valašského Meziříčí 

  Horka, Pavel
  Předmětem diplomové práce je vypracování vyhledávací studie čtyřpruhového západního obchvatu města Valašské Meziříčí. Důvodem pro vybudování obchvatu je odklonění silného tranzitního provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě ...
 • Studie silnice I/43 u města Štíty 

  Babík, Maroš
  Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z ...
 • Tetčice - studie obchvatu 

  Poulík, Zdeněk
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a zdůvodnění obchvatu obce Tetčice, která leží v Jihomoravském kraji asi 20 kilometrů západně od města Brna. Trasa bude začínat na silnici S II/394 z Ivančic, pokračuje mezi Rosicemi ...
 • Vyhledávací studie obchvatu Podivína 

  Janoštiak, Matúš Ján
  Predmetom bakalárskej práce je vyhľadávacia štúdia obchvatu Podivína. Mesto Podivín sa nachádza v bezprostrednej blízkosti zjazdu z diaľnice D2. Obchvat je riešený ako preložka komunikácie II/422. Existujúca komunikácia ...
 • Zastávka u Brna - studie obchvatu 

  Čechová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je návrh studie obchvatu obce Zastávka, nacházející se v Jihomoravském kraji přibližně 20 km jihozápadně od města Brna. Hlavním důvodem navržením tohoto řešení je špatná dopravní situace. Obec Zastávka ...