Now showing items 1-3 of 3

 • Progresivní zařízení pro tvorbu mikrovtisků 

  Sedlačík, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, realizací a kalibrací zařízení pro tvorbu mikrovtisků na zkušebních vzorcích. Mikrovtisky jsou vytvářeny vtlačo-váním hrotu s diamantovou špičkou. Pro vtlačování je použit ...
 • Vliv cílené modifikace topografie na elastohydrodynamické mazací filmy 

  Puchner, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu cílené modifikace topografie nekonformních třecích povrchů na utváření mazacího filmu. Utváření mazacího filmu pro různou hloubku mikro-vtisků bylo sledováno vysokorychlostní záznamovou ...
 • Vliv cílené modifikace topografie na únavové poškozování třecích povrchů 

  Popelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu cílené modifikace topografie třecích povrchů na únavové poškozování nekonformně zakřivených těles. Byl vytvořen 3D parametrický model experimentálního zařízení v modelovém prostředí ...