Now showing items 1-1 of 1

  • Genetické algoritmy a rozvrhování 

    Škrabal, Ondřej
    Práce se zabývá problémem rozvrhování výroby pro vstřikolisovnu plastových výrobků v konkrétním provozu. Řešení je založené na heuristických algoritmech, programovacích jazycích C+ + a C#, je postaveno na platformě .NET a ...