Now showing items 1-2 of 2

  • C osa u svislého soustruhu 

    Solař, Martin
    Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce pohonu C osy svislého soustruhu. Jedná se o pohon, který slouží k polohování C osy otočné desky. Diplomová práce obsahuje studii řezných sil působících při obrábění pomocí C ...
  • Konstrukce osy C velkého soustruhu 

    Kulčar, Vojtěch
    Tato práce se zabývá návrhem konstrukce osy C velkého soustruhu. Zahrnuje popis osy C a metod jejího užití. Dále obsahuje rešerši možných technických řešení pohonu, brzdní a odměřování osy C. V návrhové části se zabývá ...