Now showing items 1-2 of 2

  • Rozšíření programovacího jazyka C a jeho překladače 

    Opatřil, Petr
    Tématem bakalářské práce je návrh a realizace nového programovacího jazyka C+, implementovaného jako rozšíření programovacího jazyka C. Mimo to je provedeno srovnání vybraných populárních jazyků a vysvětleny přednosti a ...
  • Rozšíření programovacího jazyka C Plus a jeho překladače 

    Opatřil, Petr
    Práce se zabývá pokračujícím vývojem nového programovacího jazyka C Plus navrženého v předchozí balakářské práci s cílem rozšířit jazyk C o vybrané vysokoúrovňové techniky bez přidané režie. V rámci práce byla srovnána ...