Now showing items 1-4 of 4

 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Langr, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou CAD systémů pracujících ve dvojrozměrném prostoru. Seznamuje nás s definicí CAD systémů a s požadavky na ně kladenými. Práce se dále věnuje návrhu a tvorbě aplikace demonstrující ...
 • Konstrukce jednoúčelového stroje pro zalisování podložek 

  Šverák, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci jednoúčelového stroje pro zalisování podložek. Je popsán rozbor výrobní operace, navrhnuto řešení a zvoleny technické parametry stroje. Dále je v CAD systému tento stroj ...
 • Navrhování strojních součástí v automobilovém průmyslu s využitím CAD 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá strategií při navrhování strojních součástí s využitím CAD z hlediska jejich historického vývoje. Vysvětluje základní pojmy, které souvisí s používáním CAD systémů. Závěrečná část je věnována příkladu ...
 • Optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásobníku paliva systému common rail 

  Klepetko, David
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásobní-ku paliva systému Common Rail. Cílem je zhodnocení současného stavu a návrh konstrukce jednotlivých vysokotlakých elementů v CAD systému. ...