Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění 

  Spáčil, Petr
  Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ...
 • Aplikace CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu prototypu těhlice předního kola 

  Bardoň, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu těhlice předního kola studentské formule Dragon 4 týmu TU Brno Racing s využitím moderních CAD/CAM technologií. V úvodní části se práce zabývá teoretickým rozborem ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Murín, Michal
  Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
 • Frézování kapes v leteckých slitinách 

  Wiecková, Kateřina
  Cílem práce je generování a verifikace technologie frézování kapes v letecké slitině 7475-T7351 s ohledem na strojní čas a produktivitu obránění. Součástí práce je nejprve teoretický rozbor cyklů frézování jednoduchých i ...
 • Frézování lopatek turbín 

  Raška, Tomáš
  Cílem práce je uvedení do problematiky frézování lopatek turbín. Zaměřuje se na popis turbín, matriálů využívaných pro jejich výrobu, frézování, CAD/CAM systémů, metod generování optimální trajektorie víceosého obrábění ...
 • Frézování složitých strojních součástí 

  Posolda, Jiří
  Popis výroby lopatkových kol turbodmychadla. Vygenerování 5-ti osých drah pro obrábění lopatkového kola za pomoci CAM softwaru PowerMILL. Vytvoření CNC programu s využitím postprocesoru za pomoci stejného softwaru.
 • Možnosti CAM softwaru NX při programování CNC obráběcích strojů 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá aplikací NX CAM a jejích možnostech při výrobě vybraných tvarů na zvolené součásti. Zahrnuje výběr stroje a strojního vybavení, nástrojů spolu s trny a upínacími kužely, zvolení a ověřením řezných podmínek. ...
 • Návrh technologie výroby lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku 

  Jurča, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na navržení technologie výroby zubové mezery frézy. V teoretické části je shrnuta problematika materiálu, CAM technologie a frézování. V praktické části jsou uvedeny návrhy variant na výrobu s ...
 • Porovnání výkonných hrubovacích operací v CAM softwarech 

  Hrabovský, Adam
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi a zejména těmi co jsou obsaženy ve zvolených CAM softwarech. V počáteční části uvádí obecné informace o vlivech na přesnost obrábění a zatížení nástroje. Další kapitola ...
 • Řízení CNC frézky 

  Hájek, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení 3-osé hobby CNC frézky pomocí LinuxCNC. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory Microcon SX 24-2341, které jsou napájeny drivery Leadshine M542. LinuxCNC je ...
 • Software pro zpracování dat a řízení CNC obráběcího stroje 

  Kraicinger, Lukáš
  Práce se převážně zabývá návrhem a tvorbou řídicího systému pro CNC obráběcí stroj na výrobu ozubených kol s integrovaným specifickým CAM systémem. Součástí práce je praktické ověření funkčnosti systému, které zahrnuje ...
 • Využití CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění páčky na motorku 

  Šprta, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výroby prototypu páčky na motorku za použití softwaru PowerMILL 2018. Rešeršní část práce obsahuje rozbor materiálů pro výrobu páček na motorky a úvod do problematiky CAD/CAM systémů. ...
 • Zabezpečení lokálních sítí na linkové vrstvě 

  Sedláček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením lokálních sítí na linkové vrstvě. Cílem práce je popis základních funkcí referenčního modelu ISO/OSI a linkové vrstvy pro pochopení problematiky, vystihnout možnosti útoků na linkové ...
 • Žabovřeské a Komínské louky 

  Medková, Veronika
  Návrat k přírodě