Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění součástky do palné zbraně 

  Drmota, Josef
  Téma této diplomové práce se zabývá možnostmi CAM softwaru PowerMILL 2018 při výrobě součástky do palné zbraně. Obsahem práce je rešeršní část zaměřená na problematiku kombinovaných palných zbraní, konkretizaci řešené ...
 • Návrh designu a výroba prototypu Kapodastru 

  Remer, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vlastního prototypu součásti zvané kapodastr za pomocí obráběcích metod. Dále je zaměřena na teorii hlavních využitých technologií CAD, CAM a frézování. Závěrem jsou ...
 • Obrábění kompozitních materiálů pomocí robotů 

  Rubišar, Václav
  Diplomová práce se zabývá obráběním kompozitních materiálů pomocí robotů. Je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na podrobné představení pojmu „průmyslový robot“ s ...
 • Technologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMill 

  Kakáč, Martin
  Diplomová práce se zabývá technologickou přípravou výroby na CNC obráběcím centru, vybaveném řídicím systémem FANUC. Ve spolupráci s firmou AB KOMPONENTY s.r.o. se využívá CAM software GibbsCAM a její nadstavby VoluMill. ...