Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích 

  Horych, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o řídicích protokolech využívaných v průmyslových aplikacích. Vysvětluje pojmy distribuovaný řídicí systém, řídicí protokol a zabývá se vlastnostmi, strukturami rámců a způsoby komunikace ...
 • Diagnostika moderních řídících jednotek motorů 

  Slíž, Martin
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Diagnostika pohonných jednotek 

  Holeš, Cyril
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s ...
 • Digitální hlasová komunikační síť se signalizací stavu 

  Pobiecky, Michal
  Táto diplomová práca sa sústreďuje na analýzu mikrokontroléra, audio kodeku a zberníc použiteľných pri návrhu hlasovej časti komunikačného zariadenia medzi kabínou výťahu a centrálnou časťou. Detailne sú pojednané zbernice ...
 • Evaluační platforma pro CAN transceivery 

  Bažant, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem testovacích modulů, které realizují komunikaci po CAN sběrnici. Tyto moduly je možné zapojit do sítě a následně testovat funkčnost nových CAN transceiverů. Součástí práce je obslužný software pro ...
 • Laboratorní přípravek demonstrující sběrnici CAN 

  Levek, Vladimír
  Cílem této semestrální práce je navrhnout laboratorní přípravek demonstrující komunikaci pomocí sběrnice CAN. Laboratorní přípravky, řízené mikroprocesorem, budou posílat stavy vstupů a výstupů mezi sebou. Rovněž bude ...
 • Laboratorní přípravek pro výuku a demonstraci sběrnic 

  Mutina, Petr
  Tato bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci laboratorního přípravku vhodného pro výuku a demonstraci jednoduchých sběrnic (jmenovitě UART, RS-485, I2C, SPI, 1-Wire, CAN, proudová smyčka a IČ přenos). I když ...
 • The Lighting system for auditorium 

  Novák, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper sums up the implementation of a cost effective lighting system, which cannot be realized directly using DMX512 due to its limited performance. The implementation consists of the network topology and the end ...
 • Matlab Simulink Code Generation Support For Lin Communication 

  Kozovský, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The microcontroller units often use communication buses to interface with sensors or actuators. The communication bus must be selected with respect to communication speed, reliability and also overall solution price. ...
 • Mikroprocesorem řízené zabezpečovací zařízení 

  Machek, Ondřej
  Práce řeší problematiku zabezpečení objektů pomocí zabezpečovacích ústředen. Práce se zabývá návrhem zabezpečovacího zařízení a softwarového vybavení pro zabezpečovací ústřednu. MACHEK, O. Mikroprocesorem řízené zabezpečovací ...
 • Modelování a identifikace hydraulického posilovače řízení osobního automobilu 

  Pavelec, Martin
  Tato práce se zabývá identifikací a modelováním elektrohydraulického posilovače řízení os. automobilu. První část práce je rešeršní. Pojednává o třech způsobech realizace posilovacího účinku, které se využívají u osobních ...
 • Multi-master komunikace na dlouhých vzdálenostech 

  Hedvíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem používaných sériových sběrnic a porovnáním jejich vlastností, zejména pak pro použití na středních vzdálenostech. Dále pak uvažuje možnost rozšíření sběrnice I2C o speciální ...
 • Multimediální sítě v automobilech 

  Knopp, Petr
  Moderní elektronika se stává nezbytnou součástí dnešních automobilů. Dynamicky se rozvíjející informační a telematické služby nacházejí široké uplatnění v automobilovém prostředí. Moderní aplikace vyžadují přenos velkého ...
 • Návrh a realizace bezdrátového interface ODBII-XBee 

  Zatloukal, Martin
  Tato diplomová práce popisuje možnosti využití komunikačního protokolu ZigBee a integrovaného elektronického obvodu ELM 327 v realizaci univerzálního diagnostického zařízení pracujícího dle standardů OBDII, využitelného ...
 • Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace 

  Melichárek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hardwarovým a softwarovým řešení periferii pro řídící modul klimatizační jednotky pro spolčenost THERMO KING. Je zde uveden popis pro přístup periferie na sběrnici IIC, CAN a zobrazovací jednotku ...
 • Návrh měniče pro BLDC motor 

  Stejskal, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci měniče pro BLDC motor o výkonu 500W s bateriovým napájením, dále pojednává o možnostech realizace měničů a možnostech řízení těchto motorů. Popisuje realizaci měniče za použití ...
 • Návrh nízkoemisní spalovací komory 

  Trnka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoemisní spalovací komory, která spaluje zemní plyn. Spalovací komora je typu CAN se šesti spalovacími komorami, které jsou souproudé se směšovačem. Jako stabilizátor je použit vířič. ...
 • Osvětlovací systém pro auditorium 

  Novák, Marek
  V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...
 • Platforma pro automatické testování vestavěných zařízení 

  Dušek, Oto
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci platformy využitelné k testování vestavěných zařízení, jako jsou například tiskárny a skenery. Tato platforma je tvořena jak serverem, tak i prvky umožňující interakci s ...