Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z rozhraní OBDII pro Android 

    Kabelka, Michal
    Táto práce se zabývá problematikou získávání dat z automobilu přes rozhraní OBDII. Postupně rozebírá měřené veličiny, senzory a také řídicí systémy v automobilech a princip komunikace mezi nimi. Shrnuje základní principy ...
  • Modulární zobrazovací systém na bázi LED diod 

    Fňukal, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření Modulárního zobrazovacího systému na bázi LED diod. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje dostupné LED systém, které lze sehnat na trhu, obsahuje také popis vývojových ...