Now showing items 1-15 of 15

 • Aktivní aerodynamické prvky osobních vozidel 

  Stiborová, Dana
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh aktivních aerodynamických prvků, konkrétně uzavíratelného kanálu pro přívod chladícího vzduchu k brzdám a automobilového křídla s proměnnou polohou naklopení. V rámci diplomové ...
 • Analýza komunikace elektronických řídících jednotek automobilu 

  Zouhar, Štěpán
  Tato bakalářská práce má 3 hlavní části. V prvním části je tématem testovací stav, který vznikl pro účely vývoje a testování elektronických zařízení pro automobily. Následuje část zabývající se komunikací po sběrnici CAN ...
 • Diagnostika dat v moderních řídících jednotkách motorů 

  Hájek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického rozhraní automobilových řídících jednotek motorů řady EDC. Diagnostické rozhraní zajistí komunikaci mezi automobilem a počítačem prostřednictvím rozhraní ...
 • Elektronický regulátor rychlosti vozidla 

  Šimbera, Michal
  Práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením funkce řídicí jednotky pasivního tempomatu. Nejdříve jsou identifikovány potřebné vstupy, výstupy a regulátor řídicí jednotky. Dále je rozebrán návrh elektroniky, volba procesoru, ...
 • Implementace protokolu CAN pro FITkit 

  Jančo, Tomáš
  Tato bakalářská práce rozebíra principy komunikace na sběrnici CAN a návrh a implementaci řadiče této sběrnice. Řadič je implementovaný v jazyze VHDL pro školní vývojovou platformu FITKit. Dále práce popisuje návrh obvodů ...
 • Indikátor stavu robotického systému 

  Kovaľová, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a zhotovením indikátora stavu robotického systému využívajúceho vo firme Y Soft. Súčasťou tejto práce je návrh a realizácia komunikácie medzi indikátorom stavu s nadradeným systémom ...
 • Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám 

  Szurman, Karel
  Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje opravit stav paměťových prvků ...
 • Multifunkční volant Formule Student 

  Paulus, Luboš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zobrazovací jednotky pro multifunkční volant Formule Student. Zobrazovaná data na této jednotce jsou přenášená po RS232 nebo CAN sběrnici z řídicí jednotky formule do ...
 • Návrh a implementace řadiče sběrnice CAN pro vývojovou desku Atmel ATNGW100 

  Szurman, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci řadiče CAN sběrnice. Tato sběrnice je spolu s RTC modulem umístěna na vývojové desce Atmel ATNGW100. Zařízení komunikují pomocí SPI rozhraní. Programový řadič je implementován ...
 • Řízení modelu v reálném čase 

  Krejčí, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá řízením systému Ball on the wheel v reálném čase. V první části práce je vytvořen matematický model systému, který je popsán stavovými rovnicemi. Dále je popsán vytvořený laboratorní model ...
 • Synchronizace a řízení pohonů s využitím sběrnice CAN 

  Dobrovský, Ladislav
  Systém pro ovládání pohonů po CAN sběrnici s USB-CAN převodníkem. Software je rozdělen do dvou částí, na serverovou aplikaci, která zpřístupňuje sběrnici klientským aplikacím prostřednictvím služby na schránkách (socket), ...
 • Systém domácí automatizace 

  Papoušek, Marek
  Náplní této práce je vytvoření systému komplexní domácí automatizace. Jednotlivé prvky by spolu měly komunikovat pomocí komunikační sběrnice CAN. Domácí automatizace by měla zajišťovat světelný, tepelný a bezpečnostní ...
 • Test Equipment For Set-Up Animation Light Function 

  Holinka, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work deals with creating equipment for testing animation ligth function. This device would allow display animation in any color and disposition. The equipment will consist of hardware and software. Hardware will ...
 • Testovací nástroj pro přípravu animovaných světelných funkcí 

  Holinka, David
  Náplní této práce je vytvoření zařízení pro testování světelných animovaných funkcí, které by umožnovalo zobrazovat animace v libovolné barvě a rozložení. Zařízení bude tvořeno hardwarovou a softwarovou částí. Hardware ...
 • Vestavěná řídicí jednotka pro ovládání laboratorního zařízení 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem modulárního řídicího systému pro zařízení Golem používaného pro výzkum léků. Toho je docíleno rozdělením systému do modulů, komunikujících po CAN sběrnici, které mají přesně danou oblast, jež ...