Now showing items 1-8 of 8

 • Možnosti silového řízení lineárních pohonů 

  Merzliakov, Evgeniy
  Tato bakalářská práce se zabývá možností silového řízení lineárních pohonů. Obsahuje rozdělení lineárních pohonů, popis používaného motoru, řídicí jednotky a komunikačního protokolu. Dále obsahuje popis principů, metod ...
 • Návrh a realizace CANopen komunikační jednotky 

  Řehák, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací průmyslového komunikátoru pro synchronizaci a ovládání řídicích jednotek elektrických pohonů s rozhraním RS232 nebo CANopen. Hardware komunikátoru je postaven na platformě ...
 • Počítačová simulace pohybu a plánování trajektorie mobilního robotu. 

  Koch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarové aplikace „Mobile robot studio“ pro plánování trajektorie mobilního robotu v pseudo 3D prostředí. Obsahuje několik nástrojů, z nichž nejdůležitějšími jsou: ovládání simulace, ...
 • Protokol CAN pro řízení 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto práce je riadenie motorového pohonu s implikovaným CAN modulom. Riadenie realizuje vývojová doska od firmy NXP LPC11C24 pomocou komunikácie po zbernici CAN s rozširujúcou nadstavbou CANopen. Práca obsahuje aj ...
 • Převodník Ethernet na CAN pro řízení mobilních robotů 

  Uherka, Bohumil
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením převodníku Ethernetového protokolu UDP na sběrnici CAN s použitou aplikační vrstvou CANopen. Převodník je realizován na mikrokontroléru ARM Cortex-M3, konkrétně na STM32F107VC firmy ...
 • Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním 

  Ševcovic, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením řídicího systému divadelní scény. Systém je postaven na technologii průmyslových počítačů a dokáţe manipulovat s divadelními zařízeními, například propadlem. Asynchronní motor a ...
 • Řízení pohonů pomocí PLC s využitím sběrnice CAN 

  Polach, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací řídícího algoritmu všesměrového autonomního robotu. Robot je řízen pomocí PLC řady X20 společnosti Bernecker&Rainer. Pohon je realizován třemi integrovanými regulačními pohony ...
 • Synchronizace a řízení pohonů s využitím sběrnice CAN 

  Dobrovský, Ladislav
  Systém pro ovládání pohonů po CAN sběrnici s USB-CAN převodníkem. Software je rozdělen do dvou částí, na serverovou aplikaci, která zpřístupňuje sběrnici klientským aplikacím prostřednictvím služby na schránkách (socket), ...