Now showing items 1-9 of 9

 • Antispamová ochrana webových stránek 

  Orsák, David
  Tato práce se zabývá problematikou spamu zejména v oblasti webových stránek. Definuje pojem spam, historii spamu a jeho jednotlivé členění dle způsobu šíření a typu zaměření. Je zde rozebrána problematika legislativy vůči ...
 • Aplikace pro odesílání SMS přes webové brány s využitím esmska modulů 

  Marton, Dominik
  Tato práce popisuje návrh a implementaci konzolového programu, který pomocí JavaScript modulů programu esmska umožňuje z uživatelských skriptů odesílat SMS zprávy skrz webové brány bez CAPTCHA zabezpečení, a služby ...
 • Automatizovaná extrakce údajů z HTML 

  Onderka, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou extrakce údajů z webových stránek zapsaných v jazyce HTML. Popisuje metody stažení stránek ze vzdáleného serveru protokolem HTTP, řešení převodu kódování dokumentu a možnosti pro extrakci ...
 • Bubble Captcha - A Start of the New Direction of Text Captcha Scheme Development 

  Bostik, Ondrej; Horak, Karel; Klecka, Jan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  CAPTCHA, A Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, iswell-known system widely used in all sorts of internet services around the world designated to secure the webfrom an automatic malicious ...
 • Creating A Random Characters For Captcha Schemes From Existing Fonts 

  Bostik, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  For nearly a two decades, development of new mechanisms for securing web applications from unwanted traffic caused by automated programs called CAPTCHA schemes are under constant improvement. As significant fraction of ...
 • Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku 

  Růžička, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou rozpoznání kontrolního kódu v obrázku. Uvádí související oblasti ze zpracování obrazu, mezi které patří odstranění šumu, prahování, barevné modely, segmentace objektů a OCR. Práce dokumentuje ...
 • Rozpoznávání CAPTCHA 

  Klika, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace umožňující rozpoznávání CAPTCHA. Také se zabývá historií a vývojem CAPTCHA a způsoby jejího generování a možnými způsoby prolomení. Práce se zaměřuje na nové typy CAPTCHA, ...
 • Usability Evaluation of Randomly Generated Fonts for Bubble Captcha 

  Bostik, Ondrej; Horak, Karel; Klecka, Jan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  A Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA), is the wide-spread concept of systems suited to secure the web services from automated SPAM scripts. The most common CAPTCHA systems ...
 • Zabezpečený přístup pro webové aplikace 

  Humpolík, Jan
  Tato práce se zabývá zejména často zanedbávaných součástí zabezpečení každé webové aplikace, ale i bezpečným přístupem samotných uživatelů. Popisuje teoreticky i prakticky moderní techniky zabezpečení, na vytvořené webové ...