Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza nákladů a užitků využití území městské části 

  Mezei, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou dostavby námestia v centre mesta, stanovením jej finančných tokov a finančnej efektívnosti a následným stanovením rozsahu prínosov a nákladov pre mestskú časť mesta Nitra a obyvateľov ...
 • Eknomické posouzení projektu realizovaného obcí 

  Vybíhalová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou posouzení ekonomické efektivnosti veřejného projektu, který je realizovaný obcí. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána analýza ...
 • Ekonomická efektivnost investičního projektu 

  Stryja, Michal
  Tato práce řeší hodnocení ekonomické efektivnosti investice – Městské knihovny v Třinci. Cílem práce bylo pomocí CBA analýzy ověřit efektivnost tohoto projektu. Teoretická část všeobecně popisuje pojmy, jako jsou investice, ...
 • Ekonomická efektivnost investičního projektu 

  Paulus, Adam
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem hodnocení ekonomické efektivnosti veřejné stavební investice. V první části, se věnuje obecné problematice investic, jejich životním fázím a magickému trojúhelníku. Dále pak popisu ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit 

  Nesvadba, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit. V teoretické části se zabývám veřejným sektorem, životním cyklem projektu, studií proveditelnosti, nákladovými ...
 • Ekonomické hodnocení investice z pohledu veřejného investora 

  Křemečková, Denisa
  Předmětem této bakalářské práce je ekonomické posouzení veřejného investičního projektu. V teoretické části je vymezena problematika veřejného investičního sektoru, dále je zde popsána studie proveditelnosti, ukazatele ...
 • Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipální úrovni 

  Kaňa, Jan
  V této bakalářské práci je popsáno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu, realizovaného na municipální úrovni. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problému vysvětlením základních pojmů, prezentací ...
 • Ekonomika regenerace brownfieldu 

  Lukele, Petra Elly
  Disertační práce se zaměřuje na ekonomický pohled zásahů do rozsáhlé problematiky brownfields, tedy neobydlených částí měst, opuštěných hal, budov, průmyslových zón. Sleduje faktory ovlivňující jejich regeneraci, zabývá ...
 • New aspects of socioeconomic assessment of the railway infrastructure project life cycle 

  Hromádka, Vít; Korytárová, Jana; Vítková, Eva; Seelmann, Herbert; Funk, Tomáš (MDPI, 2020-10-21)
  The paper deals with the issue of evaluation of socioeconomic impacts of occurrences emerging from railway infrastructure. The presented research results form part of a broader research subject focusing on the evaluation ...
 • Problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí 

  Kaňa, Jan
  V této diplomové práci je popsána problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problematiky vymezením základních pojmů vztahující se k bydlení, realitnímu trhu a hodnocení ...
 • Risk Assessment of Large-Scale Infrastructure Projects - Assumptions and Context 

  Korytárová, Jana; Hromádka, Vít (MDPI, 2020-12-24)
  This article deals with the partial outputs of large-scale infrastructure project risk assessment, specifically in the field of road and motorway construction. The Department of Transport spends a large amount of funds on ...
 • Využití dotačních prostředků na realizaci stavebního projektu 

  Růžička, Jan
  Tato diplomová práce vymezuje problematiku přípravy a hodnocení investičních projektů financovaných za pomoci evropských dotačních zdrojů a na praktickém příkladu demonstruje využitelnost těchto zdrojů při realizaci ...
 • Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektu lanové dráhy 

  Kotrla, Jakub
  Diplomová práce se zabývá projektem lanové dráhy ve městě Vsetín. Teoretická část práce popisuje město, demografický vývoj i proměnu obrazu města. Praktická část se zabývá již zmíněným projektem lanové dráhy. Je rozdělena ...