Now showing items 1-3 of 3

 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému 

  Jantač, Marek
  Diplomová práce se v úvodu zabývá technologičností výroby součásti hydraulického ventilu. Následně jsou teoreticky popsány použité technologie výroby a zároveň podrobně analyzován stávající výrobní postup. Cílem práce bylo ...
 • Technologie čistého obrábění kroužku speciálního ložiska bruskou na otvory 

  Růžička, Daniel
  Hlavním cílem této práce je porovnat 5 vytipovaných brousicích kotoučů, které se liší jak typem použitého materiálu, tak i svojí strukturou. Testování těchto kotoučů probíhá ve firmě SLB, spol. s r.o. na brusce na díry BDU ...