Now showing items 1-19 of 19

 • DEIMOS – an Open Source Image Database 

  Klima, M.; Fliegel, K.; Pata, P.; Vitek, S.; Blazek, M.; Dostal, P.; Krasula, L.; Kratochvil, T.; Ricny, V.; Slanina, M.; Polak, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  The DEIMOS (DatabasE of Images: Open Source) is created as an open-source database of images and videos for testing, verification and comparing of various image and/or video processing techniques such as enhancing, compression ...
 • Design bezpečnostní kamery 

  Řihánek, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je návrh bezpečnostní kamery, respektující funkční, konstrukční, technologické a estetické požadavky. Cílem je vytvořit design, který by byl elegantní, univerzálně použitelný, nepůsobil ...
 • Implementace ekonomicko-informačního systému ve společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. 

  Volejníček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro maloobchodní prodejnu. Systém má usnadnit práci personálu, zabezpečit jednododuchý a rychlý prodej a umožňovat kontrolu. Cílem práce je i poskytnutí ...
 • Implementace nových koncových uzlů do firmy a jejich management 

  Lukeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem řešení problémů, ve starším objektu ze dvou, vlastněným společností MBG, spol. s r.o.. Mezi tyto problémy patří nedostatečný monitoring, zastaralé některé technologie ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Kybernetické nástroje pro boj proti COVID 

  Hyhlík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými řešeními krize způsobené nemocí COVID-19 za pomoci využití poznatků na poli kybernetiky. Popisuje problémy způsobující šíření nemoci, opatření, která byla učiněna a možnosti jejich ...
 • Laboratorní úloha dohledového kamerového systému 

  Špondr, Marek
  Cílem této práce je popsat principy, technická řešení a základní prvky soudobých dohledových kamerových systémů. V druhé části je popsáno zapojení a obsluha přiděleného kamerového systému. Pro tento systém je pak navrhnuta ...
 • Monitorovací a zabezpečovací systém 

  Felix, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro monitoring a zabezpečení objektů. Celý systém slouží jako aplikační brána mezi klasickou TCP/IP sítí a heterogenní sítí obsahující různá koncová zařízení ...
 • Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), ...
 • Návrh síťové infrastruktury hotelu Háj 

  Doležal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení počítačové sítě hotelu Háj, který je nově po rekonstrukci. Součástí této práce bude i návrh kamerového systému a bezpečnostních prvků. Hlavním úkolem bude technické provedení ...
 • Návrh zabezpečovacího systému areálu společnosti 

  Černý, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh zabezpečovacího systému areálu, a to konkrétně systému PZTS a systému CCTV. Práce je rozdělena na tři části a to na analýzu současného stavu, teoretickou část a praktickou část. První ...
 • Odhad výšky osob zaznamenaných na videu 

  Jelen, Vilém
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci detekující osoby a provádějící odhad jejich výšky z videozáznamu. Ve stěžejní části práce jsem představil bezpečnostní kamery a metody zpracování obrazu vhodné pro detekci a klasifikaci ...
 • Rekonstrukce snímku obličeje s využitím neuronových sítí 

  Zubalík, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat model neuronové sítě, který bude schopen rekonstruovat snímky obličeje v tak nízkém rozlišení, že na nich budou rozmazány základní části obličeje. Zadaný ...
 • Rozpoznávání obličejů v zabezpečovacích a dohledových kamerových systémech 

  Malach, Tobiáš
  Tato práce se zabývá zvýšením úspěšnosti rozpoznávání obličejů v dohledových CCTV systémech a systémech kontroly vstupu. K dosažení tohoto cíle je využit nový přístup - optimalizace vzorů obličejů. Optimalizace tvorby vzorů ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického systému pro zabezpečení a střežení objektů a prostor. Návrh je proveden pro malý rodinný domek s ohledem na nízký příkon a snadnost instalace či případných změn ...
 • Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou 

  Blucha, Ondřej
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace k určení natočení hlavy v záznamu pořízeném bezpečnostní kamerou. Celá aplikace se skládá ze tří částí, a to z detekce obličejů, lokalizace charakteristických bodů v obličeji ...
 • Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu 

  Pospíšil, Radek
  Diplomová práce „Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu“ se zabývá vývojem aplikace založené na expertním systému, jejíž znalostní báze obsahuje expertní informace z oblasti návrhů bezpečnostních systémů ...
 • Výroba plynových ventilů na automatické lince 

  Pešl, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výroby plynových ventilů na automatické lince a návrhem kamerového systému k odhalení chyb při montáži ve firmě Honeywell Česká republika s.r.o. Cílem práce je vzájemné porovnání ...
 • Zpřístupnění obrazu z IP kamer v prohlížeči 

  Černý, Pavel
  Cílem práce je zpřístupnit živý obraz z IP kamer vybraným uživatelům bez nutnosti instalace speciálního klientského software - pouze za použití webového prohlížeče. Řešení bylo dosaženo použitím programů FFmpeg (zajišťuje ...