Now showing items 1-1 of 1

  • Gramatické systémy aplikované v syntaktické analýze 

    Martiško, Jakub
    Tato práce se zabývá předevąím různými variantami gramatických systémů. Gramatické systémy kombinují relativní jednoduchost bezkontextových gramatik s generativní silou komplexnějąích gramatik. V rámci práce jsou popsány ...