Now showing items 1-11 of 11

 • Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals 

  Biolek, Dalibor; Senani, R.; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In the paper, an analysis of the state-of-the-art of active elements for analog signal processing is presented which support – in contrast to the conventional operational amplifiers – not only the voltage-mode but also the ...
 • Aplikace moderních funkčních bloků v harmonických oscilátorech 

  Votýpka, František
  Tato práce pojednává o nově navržených aktivních funkčních blocích používaných v elektronice, které mají lepší vlastnosti než klasické operační zesilovače. Tyto nové bloky se vyznačují zvláště tím, že pracují v proudovém ...
 • Low-Voltage High-Linearity Wideband Current Differencing Transconductance Amplifier and Its Application on Current-Mode Active Filter 

  Xu, J.; Wang, C.; Jin, J.; Xia, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A low-voltage high-linearity wideband current differencing transconductance amplifier (CDTA) is presented in this paper. The CDTA consists of a current differencing circuit and a cross-coupling transconductance circuit. The ...
 • Modelování netradičních funkčních bloků v Pspice 

  Zetík, Rostislav
  Tato diplomová práce na téma Modelování netradičních funkčních bloků v PSpice se zabývá postupy při návrhu modelů elektronických prvků a měla by pomoci při jejich tvorbě. Práce na začátku teoreticky popisuje, jakým způsobem ...
 • Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 

  Prokop, Roman
  Předkládaná dizertační práce se zabývá modulárním návrhem moderních analogových obvodů v technologii CMOS. Jejím záměrem je navrhnout sadu modulárních mikroelektronických stavebních bloků a s jejich pomocí realizovat vybrané ...
 • Nekonvenční obvodové prvky pro návrh příčkových filtrů 

  Shaktour, Mahmoud
  Kmitočtové filtry jsou lineární elektrické obvody, které jsou využívány v různých oblastech elektroniky. Současně tvoří základní stavební bloky pro analogové zpracování signálů. V poslední dekádě bylo zavedeno množství ...
 • New Grounded and Floating Simulated Inductance Circuits using Current Differencing Transconductance Amplifiers 

  Prasad, D.; Bhaskar, D. R.; Singh, A. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  Current differencing transconductance amplifier (CDTA) is receiving considerable attention as a building block for current-mode (CM) analog signal processing / signal generation. In this paper, new CDTA based lossless ...
 • Řízené analogové kmitočtové filtry 

  Martinek, Pavel
  V práci jsou popsány prvky kmitočtových filtrů, především OTA zesilovače, proudové a napěťové konvejory. Jsou ze prezentovány možnosti řízení kmitočtových filtrů a prvky k řízení, analogové násobičky, DA převodníky, analogově ...
 • A Simple Current-Mode Quadrature Oscillator Using Single CDTA 

  Jaikla, W.; Siripruchyanun, M.; Bajer, J.; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  This article presents a simple current-mode quadrature oscillator using a single Current Differencing Transconductance Amplifier (CDTA) as the active element. The oscillation condition and oscillation frequency can be ...
 • Toleranční analýza filtrů s CDTA 

  Miksl, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na toleranční a citlivostní analýzu filtrů s prvky CDTA. První část práce je věnována teorii a základním vlastnostem filtrů. Poté se práce zabývá aktivními prvky v proudovém módu, které jsou ...
 • Využití prvků CDTA a CFTA v elektronických obvodech a kmitočtových filtrech 

  Kotlán, Petr
  Práce pojednává o aktivních prvcích v proudovém módu CDTA (current differencing transconductance amplifier) a CFTA (current follower transconductance amplifier). CDTA je prvek, jenž porovnává dva vstupní proudy. Výsledný ...