Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh využití vysokorychlostního systému pro laboratoř 

    Benda, Ondřej
    Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním zařízení na bázi směrovačů CISCO 2821. Zahrnuje popis použitých zařízení, fyzické i logické zapojení, návod pro základní orientaci v operačním systému IOS ...
  • Názorné uplatnění nového přenosového zařízení 

    Rosenberg, Michal
    Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout názorné zapojení nového přenosového zařízení PCM30U-3UST do výuky předmětu Přístupové a transportní sítě formou tří nových laboratorních úloh. Zpracované úlohy jsou zaměřeny na ...