Now showing items 1-10 of 10

 • Administrativní budova v Brně, stavebně technologická příprava stavby 

  Sokola, Jiří
  Diplomovou práci jsem zpracoval na základě poskytnuté projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na administrativní komplex dvou 4. podlažních identických budov, které od 1. nadzemního podlaží protíná vnitřní atrium. ...
 • Bytový dům 

  Ladomirjáková, Jitka
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V nadzemní části budovy se nachází 10 ...
 • Návrh založení výrobní haly 

  Machů, Michal
  Předmětem práce je návrh založení a následné posouzení výrobní haly. Varianty založení budou diskutovány a vzájemně srovnány. Objekt se nachází v oblasti, kde jsou zastoupeny mocné vrstvy štěrků. Návrh pilotového resp. ...
 • Nemocnice v Pardubicích - příprava a organizace přístavby pavilonu 

  Záleský, Martin
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby přístavby Multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy pro CFA piloty a kontaktní ...
 • Polyfunkční dům Brno, Černovice - stavebně technologický projekt 

  Kondáš, Ondřej
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt celé výstavby se zaměřením na hlavní stavební objekt - Polyfunkční dům, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Základem práce je rozpočet skeletového ...
 • Příprava realizace bytového domu v Lanškrouně 

  Křivohlávková, Lucie
  Obsahem a cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu v Lanškrouně. Práce obsahuje technologické předpisy pro hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. Technologické předpisy jsou ...
 • Příprava realizace bytového domu ve Zlíně 

  Saňák, Adam
  Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu ve Zlíně. Obsahuje technologické předpisy pro piloty a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitativních požadavků, časové plánování výstavby ...
 • Realizace spodní stavby administrativního objektu NAMIRO Olomouc 

  Lukešová, Edita
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní práce a založení a pro provádění monolitického skeletu, návrh strojní ...
 • Spodní stavba kancelářských prostor ve Zlíně 

  Gajdoš, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní a základové práce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitních požadavků ...
 • Stavebně technologický projekt Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci 

  Kvapilová, Beáta
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci. Obsahem diplomové práce je technická zpráva k řešené problematice, koordinační situace se širšími ...