Now showing items 1-12 of 12

 • CFD analýza tvorby námrazy na letounu kategorie commuter 

  Zima, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtem vzniku námrazy a její dopady na letoun L 410 NG. Letadlo je certifikováno podle předpisu FAR/CS/AP-23 v kategorii Commuter (svozová doprava). Byla provedena analýza pneumatického odledňovacího ...
 • Lamelový hydrogenerátor 

  Poul, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hydrogenerátorů, zejména lamelových. Po rešeršní části práce jsou uvedeny základní vztahy pro návrh čerpadla a následný výpočet hlavních rozměrů dle zadaných parametrů. V závěru ...
 • Lamelový hydrogenerátor 

  Mach, Jiří
  Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní ...
 • Modifikace krevního čerpadla, jako srdeční náhrady 

  Simandl, Mirek
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vířivého čerpadla a axiálním čerpadlem s prstencovými motory, jež jsou navržena jako srdeční náhrady. Je provedena analýza konceptů, které vznikly v přechozích diplomových pracích. ...
 • Návrh škrticí klapky zážehového motoru 

  Jantač, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem škrticího elementu sacího potrubí zážehového motoru s ohledem na minimalizaci škrticích ztrát při plném zatížení motoru. První část práce se zabývá prvky sacího traktu u soudobých spalovacích ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Buzík, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tepelně-hydraulický a pevnostní návrh tepelného výměníku s U-trubkovým svazkem uvnitř pláště. Úvodní část práce seznamuje s problematikou návrhu tepelného výměníku. Další část popisuje ...
 • Objemové ztráty 

  Feldová, Petra
  Cílem této práce je vyhodnocení ztrátových průtoků těsnícími spárami a posouzení vlivu expanzních komůrek různých tvarů, umísťujících se do nich za účelem snížení objemových ztrát. První část shrnuje teoretické poznatky o ...
 • Optimalizace sací trouby násoskové vírové turbíny 

  Mach, Jiří
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout nový tvar sací trouby, který bude jednodušší na výrobu při zachování dobrých hydraulických a pevnostních vlastností. První část práce je věnována formulaci problému, popisu vírové ...
 • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

  Vondráček, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout dva různé typy škrticích prvků v sacím potrubí a porovnat jejich vliv na ztráty dynamiky proudění nasávaného vzduchu. Hlavním účelem je porovnání hmotnostního toku pro plně otevřený ...
 • Optimalizovaný návrh sacího kanálu turbínového motoru 

  Kubo, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu podzvukového sacieho kanála k malému prúdovému motoru integrovaného do trupu obratného bezpilotného prostriedku. Je tu uvedených zopár typov používaných vstupných ústrojenstiev za ...
 • Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada 

  Coufalík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou srdečních náhrad a podpor. V teoretické části je popsáno srdce a princip jeho funkce. Dále je charakterizována krev z hlediska reologického chování a jsou uvedena možná kritéria pro ...
 • Výpočet savky turbiny na zadané parametry 

  Žák, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového tvaru sací trouby na lokalitu MVE Katovice, při dodržení zástavbových rozměrů. První část práce je věnována formulaci problému, popsání základní funkce sací trouby, její účinnosti ...