Now showing items 1-9 of 9

 • Experimentální a numerická analýza zesílení železobetonových prvků 

  Niedoba, Jakub
  Diplomová práce řeší chování dodatečně vyztužených betonových dílců. Cílem bylo zhodnotit různé druhy dodatečného vyztužení v porovnání nejen mezi sebou, ale také s referenčním tělesem. V rámci této práce byly vybetonovány ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken 

  Chaloupka, Matyáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken ...
 • Návrh komponent řízení vozidla 

  Hlaváč, František
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí komponent sestavy řízení závodního monopostu Formule Student. Hlavními komponenty jsou hřeben řízení s tělesem částečně vyrobeným z uhlíkového kompozitu a kuželová převodka řízení se ...
 • Návrh ramen zavěšení kol s vlepenými úchyty kloubů 

  Dlápal, Václav
  Práce se zabývá zkoumáním vlivu mechanického opracování na pevnost spoje kompozitní trubky a válcové hliníkové vložky pomocí statické zkoušky. Na základě výsledků provedených zkoušek byl navrhnut lepený spoj pro aplikaci ...
 • Návrh sondy vířivých proudů a její aplikace pro zkoušení kompozitních leteckých konstrukcí 

  Boháčová, Marie
  Tato disertační práce se zabývá návrhem snímače vířivých proudů, který umožní nedestruktivní kontrolu leteckých kompozitních konstrukcí, zejména plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP), v oblastech výroby a údržby ...
 • Návrh výroby kompozitní kyvné vidlice 

  Gregor, Lukáš
  Předmětem této práce je návrh technologie a výroba funkčního prototypu jednostranné kyvné vidlice pro terénní motocykl. Teoretická část přibližuje konvenční druhy kyvných vidlic, základní vlastnosti kompozitů a technologii ...
 • Spoje kompozitních a kovových částí 

  Dolinský, Jiří
  Tato práce popisuje základní principy spojování kompozitních materiálů a také spojování kompozitních materiálů s kovovými protikusy. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodný návrh spoje mezi kovovým závěsem a nosníkem ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Macháček, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou prutovou výztuží a FRP ...
 • Využití uhlíkových kompozitů k pasivnímu chlazení v oblasti kosmického průmyslu 

  Genco, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením využitelnosti uhlíkových kompozitů v oblasti kosmického průmyslu. Cílem práce je posoudit, zda uhlíkové kompozity mohou najít uplatnění i v mechanických systémech pasivní tepelné ...