Now showing items 1-6 of 6

 • Bezkontaktní měření výšky hladiny 

  Pribula, Wojciech
  Úvodem jsou popsané současné metody měření výšky hladiny vody ve vysokotlakém systému. Tyto systémy se~nacházejí v~teplárnách a~elektrárnách a~pracují s~vodou přesahující teplotu 300\,°C a~tlak 10\,MPa. Především je~představena ...
 • Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů 

  Krňávek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro energetické využití biomasy a odpadů. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a zvláště pak zdrojům biomasy z pohledu termického zpracování. Hlavní část práce ...
 • Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny 

  Slovák, Rostislav
  Zájem o využití plynových mikroturbín coby kogeneračních jednotek v průmyslových procesech je stále nízký. Hlavním cílem diplomové práce je proto technické a ekonomické vyhodnocení využití odpadního tepla z plynové ...
 • Vliv kogenerace na energetiku a trh s elektrickou energií v ČR 

  Dudáš, Michal
  Hlavným cieľom diplomovej práce je zistiť vplyv možného budúceho rozvoja kogeneračných technológií na energetický trh v ČR hlavne s väzbou na historický vývoj vo fotovoltaike v ČR a dotačnou politikou štátu. V práci sú ...
 • Využití kogenerační jednotky pro vytápění a výrobu elektrické energie 

  Ženíšek, Pavel
  Diplomová práce řeší vytápění objektu nemocnice a přípravu teplé vody kogenerační jednotkou. Objekt bude převážně vytápěn deskovými tělesy. Jako zdroj tepla je navržena kogenerační jednotka se spalovacím motorem. V projektu ...
 • Výroba tepla a elektřiny pomocí paroplynového cyklu 

  Hlaváč, Ivan
  Bakalářská práce se věnuje tématu výroby elektřiny a tepla pomocí paroplynového cyklu. V první části práce je provedena rešerše a popis jak paroplynového cyklu, tak i jednotlivých cyklů tvořících paroplynový cyklus, tedy ...