Now showing items 1-10 of 10

 • Demonstrační aplikace Symbian S60 

  Hlobil, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá operačním systémem Symbian S60 pro mobilní telefony. Je zde popsána struktura operačního systému Symbian a rozebrány jsou jeho stěžejní části. Hlavním cílem práce je demonstrace možností ...
 • Jednoduchý IS pro mobilní telefony pro evidenci hovorů 

  Matejovič, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním aplikácií pre mobilné zariadenia, technológiou Bluetooth, implementáciou programov ktoré túto technológiu využivajú a technológiami a nástrojmi ktoré sa využívajú na mobilných ...
 • Jídelní menu pro mobilní telefony s Bluetooth 

  Dzurňák, Tomáš
  Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro mobilní telefon a stolní počítač, která umožní v restauraci pomoci mobilního telefonu procházet jídelní menu a následně zadávat objednávky. Stolní počítač poskytuje ...
 • Karetní hra Maryáš pro mobilní zařízení 

  Pumprla, Tomáš
  Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace založené na programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikací je karetní hra Mariáš, přičemž uživatel může zvolit hru proti lidem nebo proti počítači, který se rozhoduje na základě expertního ...
 • Knihovna pro podporu karetních her na mobilních zařízeních 

  Hodek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem knihovny pro podporu karetních her na mobilních zařízeních na platformě J2ME a také obecnými doporučeními užitečnými pro vývoj a testování. Samotná knihovna je pak navržena s ohledem ...
 • Lokalizace pomocí aplikace určené pro platformu Java ME využívající GPS 

  Figurny, Radek
  Cílem této diplomové práce je vytvoření MIDletu schopného přijímat data z externího GPS modulu připojeného k mobilnímu telefonu přes rozhraní Bluetooth a tato data ve vhodné podobě prezentovat uživateli. V teoretické části ...
 • Mobilní přehrávač pro příjem a zpracování multimediálních dat 

  Króner, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o vývoji multimediální aplikace umožňující přehrávání a příjem multimediálních souborů, jako jsou audio a video. V úvodu práce je v několika kapitolách shrnutá teorie ohledně programovacího jazyka ...
 • Rozhraní pro skupinové odesílání SMS v JavaME 

  Kubina, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi balíčku Wireless Messaging API pro vytvoření aplikací využívajících pro svoji funkci příjem a odesílání krátkých textových zpráv. Popisuje programovací jazyk JavaME, základy formátování ...
 • Síťová komunikace J2ME/J2SE 

  Přerovský, Petr
  V první části se práce zabývá popisem platformy Java Micro Edition s cílem vyzdvihnout její hlavní rysy. Druhá část uvádí možnosti implementace siťové komunikace v prostředí mobilních telefonů a síťové možnosti platformy ...
 • Sudoku na mobilním telefonu 

  Pumprla, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace založené na programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikací je hra Sudoku, přičemž zadání si uživatel může vygenerovat přímo v samotné mobilní aplikaci, nebo importovat z webové ...