Now showing items 1-6 of 6

 • Fire resistance of large-scale cross-laminated timber panels 

  Henek, Vladan; Venkrbec, Václav; Novotný, Miloslav (IOP Publishing, 2017-12-21)
  Wooden structures are increasingly being used in the construction of residential buildings. A common and often published reason to avoid wooden structures is their insufficient fire resistance, which reduces bearing capacity. ...
 • Hodnocení napjatostního chování lepeného konstrukčního dřeva pomocí DIC analýzy. 

  Šot, Michal
  Práce se zabývá problematikou hodnocení smykových vlastností dřevěných konstrukčních materiálů, především CLT prvků. V rámci práce byla provedena rozsáhlá rešerše dosud prezentovaných vědeckých prací zabývajících se ...
 • Horská chata pod Poľanou 

  Babicová, Ivana
  Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnutie objektu horskej chaty, ktorá je určená pre rekreáciu, stravovanie a ubytovanie. Ubytovanie je určené pre 16 osôb formou turistického ubytovania. Pozemok, na ktorom sa navrhovaný ...
 • Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky 

  Kubánková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá urbanistickou štúdiou a navrhnutím novej obytnej štruktúry v rámci mesta Kopřivnice. Mesto posledných 30 rokov neriešilo bytovú výstavbu, preto v ňom chýba bytová zástavba podliehajúca súčasným ...
 • Přístavba školy - stavebně technologický projekt 

  Cimflová, Lucie
  Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Kuba, Jonáš
  Návrh se zabývá výrobní halou dámské konfekce značky Manifesto. Budova se nachází na jednom z brněnských brownfield, který skýtá pěkné pohledy na město. Objekt leží podél hlavní komunikace Rokytova, kde se nachází zastávka ...