Now showing items 1-20 of 54

 • A 1.2 V and 69 mW 60 GHz Multi-channel Tunable CMOS Receiver Design 

  Oncu, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  A multi-channel receiver operating between 56 GHz and 70 GHz for coverage of different 60 GHz bands worldwide is implemented with a 90 nm Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) process. The receiver containing an ...
 • 1.5V fully programmable CMOS Membership Function Generator Circuit with proportional DC-voltage control 

  Muñiz-Montero, C.; Sanchez-Gaspariano, L. A.; Rocha-Perez, J. M.; Molinar-Solis, J. E.; Sanchez-Lopez, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  A Membership Function Generator Circuit (MFGC) with bias supply of 1.5 Volts and independent DC-voltage programmable functionalities is presented. The realization is based on a programmable differential current mirror and ...
 • Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je simulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení ...
 • Analýza šumu digitálních kamer 

  Weszter, Juraj
  Na fotografiách vytvorených digitálnymi kamerami je prítomný nežiadúci šum ako nerovnomernosť v intenzite obrazu medzi obrazovými bodmi. V práci sú po predstavení problematiky spracovania digitálneho obrazu opísané hlavné ...
 • The CMOS Highly Linear Current Amplifier with Current Controlled Gain for Sensor Measurement Applications 

  Prokop, Roman; Šotner, Roman; Kledrowetz, Vilém (MDPI, 2020-08-18)
  This paper introduces a new current-controlled current-amplifier suitable for precise measurement applications. This amplifier was developed with strong emphasis on linearity leading to low total harmonic distortion (THD) ...
 • A CMOS Morlet Wavelet Generator 

  Bautista-Castillo, A. I.; Rocha-Perez, J. M.; Diaz-Sanchez, A.; Lemus-Lopez, J.; Sanchez-Gaspariano, L. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  The design and characterization of a CMOS circuit for Morlet wavelet generation is introduced. With the proposed Morlet wavelet circuit, it is possible to reach a~low power consumption, improve standard deviation (σ) control ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Zapletal, Pavel
  Práce se zabývá problematikou převodu Braillova písma zachyceného na fotografii do podoby běžného textu. Věnuje se specifikaci Braillova písma a jejím principům. Stručně jsou také popsány způsoby snímání obrazu. Rozebírá ...
 • Design of a 2.4 GHz High-Performance Up-Conversion Mixer with Current Mirror Topology 

  Wan, Q. Z.; Wang, C. H.; Yu, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  In this paper, a low voltage low power up-conversion mixer, designed in a Chartered 0.18 μm RFCMOS technology, is proposed to realize the transmitter front-end in the frequency band of 2.4 GHz. The up-conversion mixer uses ...
 • Design Of DA Converter With Fully Differential Output In CMOS Technology 

  Mácha, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work deals with the design of eight-bit digital to analog converter in technology I3T25 of ON Semiconductor company. The main goal is to design a converter with small size, and high transfer speed. The functionality ...
 • Design of Digital Circuits at Transistor Level 

  Kešner, Filip
  Práce se zaměřuje na návrh obvodů na úrovni tranzistorů, především za použití evoluční metody návrhu. Za tímto účelem je nutné volit rozumnou míru abstrakce a tak dosáhnout vyšší rychlosti ohodnocování kandidátních řešení ...
 • Digitální filtry pro obrazová data 

  Všetička, Václav
  Práce je se zabývá filtračními metodami pro úpravu digitálního obrazu. Kdy je potřeba vhodným algoritmem zvýraznit požadovanou informaci z obrazu, nebo naopak potlačit rušivé elementy v obraze. Práce popisuje několik ...
 • Electronically Tunable Current-mode High-order Ladder Low-pass Filters Based on CMOS Technology 

  Kunto, T.; Prommee, P.; Abuelma'atti, M. T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  This paper describes the design of current mode low-pass ladder filters based on CMOS technology. The filters are derived from passive RLC ladder filter prototypes using new CMOS lossy and lossless integrators. The all-pole ...
 • Evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů 

  Žaloudek, Luděk
  Tato práce se zabývá evolučním návrhem elektronických obvodů na úrovni tranzistorů se zaměřením na číslicové obvody. Popisuje teoretické základy pro evoluční návrh obvodů na výpočetních systémech včetně vysvětlení evolučních ...
 • Fyzická kontrola integrovaných obvodů pomocí reverzního inženýrství 

  Štětina, Hynek
  Předkládaná práce se zabývá technikami reverzního inženýrství integrovaných obvodů a jejich využití při fyzické kontrole jednotlivých prvků obvodu. Na praktickém příkladu je demonstrováno využití získaných dat. Dále je ...
 • Integrated Building Cells for a Simple Modular Design of Electronic Circuits with Reduced External Complexity: Performance, Active Element Assembly, and an Application Example 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Polák, Ladislav; Prokop, Roman; Kledrowetz, Vilém (MDPI, 2019-05-22)
  This paper introduces new integrated analog cells fabricated in a C035 I3T25 0.35-m ON Semiconductor process suitable for a modular design of advanced active elements with multiple terminals and controllable features. We ...
 • Integrated Temperature Sensor Bipolar Core 

  Fránek, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Analog front-end of a bipolar transistor based smart temperature sensor was designed in 110 nm CMOS processing technology TSMC 110 and verified using simulation taking PVT variation into account. The analog front-end of ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • Měření drsnosti laserovou profilometrií 

  Mach, Radoslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá technológiou laserovej profilometrie za účelom merania drsnosti materiálov. V teoretickej časti sa efektívnym spôsobom venuje aspektom danej problematiky a ozrejmuje základné vlastnosti ...
 • Modeling and Measurement of Image Sensor Characteristics 

  Fliegel, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  The optical transfer function (OTF), as an objective measure of the quality of optical and electro-optical systems, is closely related to the point spread function (PSF) and other derived characteristics, such as the ...
 • Návrh a simulace nízko-příkonových elektronicky řiditelných funkčních generátorů 

  Kolenský, Tomáš
  Předmětem práce je seznámení se s principem a funkcí funkčních generátorů. Dále s jejich návrhem při využití aktivních prvků, které je možné elektronicky řídit. Výsledky návrhu a simulací jsou uvedeny v kapitole 4, ve které ...