Now showing items 1-2 of 2

  • Modulární CMS systém 

    Gešvindr, David
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního CMS systému. V první části jsou teoreticky popsány vlastnosti CMS systémů a technologie používané pro jejich tvorbu. Součástí práce je také porovnání vybraných dostupných ...
  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Kaššák, Marián
    Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoločnosti so zameraním na dátovú bezpečnosť. Návrh je zameraný na elimináciu bezpečnostných hrozieb v zabezpečení dát. Riešením je nový spôsob prihlasovania zamestnancov do CMS systémov ...