Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv nákupu brusného CNC centra na produktivitu výroby  

    Šedo, Václav
    Diplomová práce teoreticky rozebírá metodu třískového obrábění broušení – její historii, princip a využití, nástroje a dosažené parametry, kinematiku procesu. Dále zpracovává rozbor brusného CNC centra Hauser H45-400, jeho ...
  • Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy 

    Mikel, Pavel
    Bakalářská práce obsahuje souhrnné informace o CAD/CAM v oblasti výroby. Dále pak řešení součásti ze součástkové základny malé firmy ve vybraném softwaru. V řešení je popis volby jednotlivých nástrojů, výrobních operací a ...