Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza rizik provozované CNC frézky MCV 754Q 

  Pafkovič, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti provozovaného CNC obráběcího centra. První část práce je zaměřena na legislativní požadavky Evropské unie a České republiky, systémový rozbor problematiky a používané ...
 • Frézovací nástroje pro CNC obráběcí stroje 

  Vampola, Lukáš
  V této bakalářské práci jsou popsány frézovací nástroje pro CNC obráběcí stroje. První kapitola je zaměřena na CNC frézky a CNC obráběcí centra. Hlav-ní pohled je upírán na zásobníky a typy nástrojů pro CNC stroje. V další ...
 • Kompletní projekt a realizace výroby součásti na CNC frézce 

  Prokeš, Tomáš
  Technologická příprava a výroba součástky ,,lopatka“ v malé nástrojařské firmě. Postup přípravy a samotné výroby je rozčleněn do jednotlivých kapitol. V jednotlivých kapitolách je představeno využití CAD/CAM systému, ...
 • Kompletní technologie výroby součástky charakteru ojnice. 

  Hanáček, Jiří
  Návrh technologie výroby ojnice pro kusovou výrobu se zaměřením na frézování, za pomoci řídícího systému Heidenhain iTNC 530, CAD/CAM software SolidWorks a SolidCAM.
 • Konstrukce frézky pro velkoplošné frézování 

  Ďurovec, Mikuláš
  Cieľom prace je návrh a konštrukcia veľkoplošnej CNC frézky pre obrábanie veľkých dosiek z polypropylénu. V prvej časti je definovaný CNC stroj, pokračuje rešerše na rozdelenia typov frézovacích strojov a dostupnosti strojov ...
 • Konstrukční návrh malé modelářské CNC frézky 

  Večeř, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé modelářské CNC frézky. V práci je zahrnuta rešerše modelářských CNC frézek dostupných především na českém trhu, na jejímž základě jsou následně voleny vhodné parametry ...
 • Konstrukční návrh portálové CNC frézky s posuvným stolem 

  Kolář, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky s posuvným stolem. Obsažen je přehled součástí těchto obráběcích strojů a porovnání variant jejich řešení. Dále je proveden návrhový výpočet servomotorů, kuličkových ...
 • Malé CNC obráběcí zařízení 

  Bajus, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom malej CNC frézky, jej mechanickej konštrukcie, snímačov a riadiacej elektroniky ako je použitie radiča krokového motoru, pripojenie SD karty a komunikácia s PC pomocou USB.
 • Model CNC frézky 

  Kovář, Pavel
  Diplomová práce se zabývá základními částmi a principy CNC strojů se zaměřením na CNC frézky. Dále se projekt zabývá popisem manipulátoru, který se nachází v laboratoři E132 v objektu na adrese Kolejní 4, Brno. Práce ...
 • Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R Automation 

  Vavrík, Michal
  Cílem diplomové práce je robotizace konvenční frézky na CNC frézku s použitím programovatelného logického automatu. V teoretické části diplomové práce je uveden popis obráběcích strojů a průmyslu 4.0, přehled společností ...
 • Návrh CNC modelářské frézky pro opracování hliníkových slitin 

  Čechman, David
  Cílem práce je návrh modelářské CNC frézky pro opracování hliníkových slitin včetně nezbytných výpočtů a výkresové dokumentace. V první části je definována CNC modelářská frézka a je provedena rešerše v oblasti malých CNC ...
 • Návrh hobby CNC frézky 

  Buš, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením CNC hobby frézky. V úvodu diplomové práce jsou uvedeny základní informace o CNC frézkách spolu s různými typy frézek dostupnými na trhu. Následně je proveden výběr vhodných ...
 • Návrh malé modelářské CNC frézky s pevným stolem 

  Hanzal, Jiří
  Tématem této práce je návrh malé modelářské CNC frézky s pevným stolem pro obrábění dřeva, plastu, popřípadě lehkých slitin (Al, Zn atd.). Součástí je i výpočtová zpráva a výkresová dokumentace vybraných uzlů. Začátek této ...
 • Návrh technologie pro zakázkovou výrobu reklamního předmětu 

  Konečný, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby reklamního předmětu tvaru žiletky z korozivzdorné oceli 316L, ve šperkařství běžně označované jako chirurgická ocel. Předpokládaná série ...
 • Návrh výroby součásti automobilové brzdy 

  Burian, Vítězslav
  Řešení technologie pro výrobu součásti automobilové brzdy – brzdový disk, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé ...
 • Ovládací rozhraní CNC frézky 

  Mitáš, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou portálové CNC frézky určené primárně pro obrábění součástí z lehkých kovů a jejich slitin. V tomto dokumentu je popsán výběr mechanických komponent, návrh rámu frézky a ...
 • Počítačem řízená frézka 

  Homola, Stanislav
  Cílem této práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat řídící program pro CNC frézku určenou pro obrábění hliníku, dřeva či plastu. Celá kostrukce frézky je navrhnuta a vyrobeny z oceli. Stůl se skládá z hliníkové desky ...
 • Rovinné frézování na CNC strojích. 

  Plaček, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá rovinným frézováním na CNC strojích. Začátek práce se věnuje obecnému popisu frézování včetně problematiky rovinného frézování. Další kapitoly se zabývají rozdělením frézovacích nástrojů, frézovacích ...
 • Sestavení CNC technologie součásti v podmínkách menší strojírenské firmy 

  Černý, Radek
  Rozbor výroby vrchního dílu kovací zápustky. Teorie CNC obrábění a frézování. Představení strojního a softwarového vybavení firmy. Popis obráběcího stroje TRIMILL SPEED 1110 a jeho příslušenství. Seznámení s programováním ...
 • Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje 

  Danda, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší simulačních SW pro simulaci dynamického chování strojů, tvorbou simulačního modelu stroje v MSC.ADAMS a experimentálním měřením posuvových sil. Dále pak simulacemi dynamiky pohybu ...