Now showing items 1-7 of 7

 • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

  Matejková, Monika
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...
 • Možnosti CAM softwaru NX při programování CNC obráběcích strojů 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá aplikací NX CAM a jejích možnostech při výrobě vybraných tvarů na zvolené součásti. Zahrnuje výběr stroje a strojního vybavení, nástrojů spolu s trny a upínacími kužely, zvolení a ověřením řezných podmínek. ...
 • Programování CNC strojů pro výrobu součástí typu hřídel. 

  Klazar, Martin
  Dané téma se věnuje výrobě hřídelových součástí na CNC soustruhu. V úvodu jsou rozděleny hřídele do základních skupin. Dále pak možnosti upínání nástrojů a polotovarů na stroje, hlavní části používaných CNC kódů a jejich příklady.
 • Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá kompletní výrobou tvarové hřídele. Technologický postup výroby je navržen ve dvou variantách. Školní varianta využívá nářadí, materiál a CNC soustruh školní dílny. Doložení správnosti navrženého technologického ...
 • Řídicí systémy CNC strojů a možnosti využití 

  Mana, Marek
  Zvolená práce se zabývá problematikou CNC strojů. V první části se práce zabývá teoretickou problematikou CNC obrábění (historie, rozdělení a způsoby programování). Další část práce je zaměřena na kompletní simulaci a ...
 • Výroba hnací hřídele mlecího válce 

  Vencl, Petr
  Diplomová práce se zabývá technologií výroby hnací hřídele mlecího válce ve společnosti Bühler CZ s.r.o. v Žamberku. V první části práce je pozornost věnována analýze současné technologie. Následně se práce zaměřuje na ...
 • Výroba rotační součásti 

  Paseka, Petr
  Diplomová práce popisuje tvorbu technologického postupu výroby rotační součásti. Zadaná součást je vačková hřídel a jedná se o novou zakázku výrobní firmy. Cílem je navržení CNC technologie obrábění a její ověření ve výrobě. ...