Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce revolverové hlavy pro CNC soustruh 

    Velič, Samuel
    Práca na tému Konštrukcia revolverovej hlavy pre CNC sústruh je rozdelená do rešeršnej, výpočtovej a konštrukčnej časti. Rešerš má za úlohu uviesť čitateľa do problematiky automatickej výmeny nástrojov. Sú v nej tiež opísané ...
  • Výroba kovového těsnicího kroužku na CNC obráběcím stroji 

    Kubíček, Dominik
    Teoretický rozbor možností výroby kovového kruhového tesnenia na CNC obrábacom stroji. Výber najvhodnejšej technológie a analýza postupu výroby, zahrňujúca výber materiálu, nástrojov a nastavenia podmienok obrábania.