Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza minutové sazby CNC strojů 

  Kubiš, Richard
  Tato práce se zabývá analýzou minutové sazby CNC strojů. Jsou v ní rozebrány jednotlivé nákladové položky a způsoby jejich zahrnutí do minutové sazby. Uvádí postup vytvoření matematického modelu, stanovení minutových sazeb ...
 • Ekonomické přínosy z nového CNC stroje ve firmě 

  Lipinský, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá ekonomickým přínosem z nasazení nového CNC stroje ve strojírenské výrobě. Je zpracovávána pro strojírenský podnik Romotop spol. s r.o., kde CNC stroj nahrazuje starší technologie. Analýza ...
 • Modernizace řídícího CNC systému frézky EMCO 

  Kučera, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá modernizací řídícího systému frézky EMCO. Teoretické část je zaměřena na popis základních informací o CNC strojích a aktuálním stavu řídícího sytému frézky EMCO. Stěžejním bodem této práce ...
 • Moderní CNC obráběcí stroje a jejich vývoj 

  Vašíková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na počátky obráběcích NC a CNC strojů z pohledu historických letopočtů, kde jsou zařazeny i všeobecné informace a konstrukce nejznámějších těchto strojů z historie. Dále je zachycen jejich další ...
 • Návrh nové technologie výroby vybrané součásti 

  Záveský, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku CNC stroj. Práce se zabývá charakteristikou CNC strojů, souřadnými systémy, výhodami a nevýhodami CNC, využití CAD/CAM softwaru. V další části se zabývá návrhem pro zvolení ...
 • Návrh technologie výroby distančního kroužku 

  Zíka, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového technologického postupu pro výrobu distančního kroužku o průměru 212 mm ve spolupráci s firmou Meopta – Optika, s.r.o. Výrobou této součásti dle stávajícího postupu nejsou dodrženy ...
 • Obrábění odlitku převodovky na CNC stroji 

  Hložek, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění zvolené převodové skříně na CNC stroji. V první části je řešena teorie ohledně převodovek a hliníkové slitiny, ze které je vybraná skříň vyráběna. V druhé praktické části je řešen ...
 • Obrábění sortimentu závitových elementů na CNC stroji 

  Pávková, Alena
  TPV documentation, CNC machines, NC program, thread
 • Procesní kapaliny při obráběcích operacích 

  Vondra, Róbert
  Bakalárska práca sa zaoberá tematikou procesných kvapalín. V prvej časti práce sú charakterizované základné metódy trieskového obrábania s využitím procesných kvapalín. Následne popisuje funkcie procesných kvapalín a ...
 • Realizace zakázky ve strojírenské firmě 

  Hermannová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na realizaci zakázky ve vybrané strojírenské společnosti a na vyhodnocení úspěšnosti samotné realizace. Zakázka je řešena od samotného přijetí požadavku od zákazníka, po expedici výrobku ...
 • Rotační upínací prvky nářadí využívané u obráběcích strojů 

  Plíšek, Tomáš
  Studie je zaměřena na orientaci v rozsáhlé nabídce upínacích nástrojů od zahraničních i tuzemských firem a jejich použití. Uvedení konkrétních sestav pro dané operace a stroj. Zhodnocení mezi jednotlivými sestavami nástrojů ...
 • Vyhodnocení CNC stroje versus konvenční stroj ve firmě 

  Kopecký, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá analýzou CNC stroje ve firmě a porovnáním CNC oproti konvenčnímu stroji. Analýza CNC se zaměřuje na ekonomické přínosy a přínosy pro firmu z hlediska zlepšení produktivity a přesnosti. Po ...
 • Výroba součásti "příruba" na CNC strojích 

  Černý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti typu příruba na CNC strojích. Je zde popsána funkce příruby v sestavě nádrže. Zadané téma obsahuje volbu materiálu, volbu polotovaru a návrh strojového zařízení pro výrobu. ...
 • Zakázková výroba součástí na CNC strojích 

  Riha, Filip
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu konkrétneho zákazkového výrobku, pomocou CNC stroja. V práci bude zanalyzovaný postup priebehu výrobou, od samotnej objednávky až po doručenie k zákazníkovi. Po zistení aktuálnej ...