Now showing items 1-20 of 27

 • Alternativní a hybridní pohony automobilů 

  Trněný, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá alternativními palivy pro spalovací motory, hybridními pohony automobilů a v neposlední řadě také elektromobily. Vytváří přehled v současné době používaných alternativních technologií pohonů ...
 • Alternativní paliva pro pístové spalovací motory 

  Vopařil, Jan
  Tato práce se zabývá souhrnem alternativních paliv pro pístové spalovací motory, uvádí jejich charakteristcké vlastnosti určující další možné využití v budoucnosti.
 • Alternativní paliva pro spalovací motory 

  Žídek, Tomáš
  V bakalářské práci je zpracován přehled alternativních paliv pro zážehové spalovací motory. U těchto paliv jsou uvedené jejich vlastnosti a výroba, nejdůležitější komponenty, infrastruktura čerpacích stanic, představitele ...
 • Alternativní pohon automobilů 

  Novosád, Jan
  V této práci je zpracován přehled perspektivních alternativních pohonů silničních vozidel. U jednotlivých pohonů jsou uvedeny a okomentovány jejich základní charakteristiky, výhody a nevýhody a problémy spojené s jejich ...
 • Alternativní pohony a paliva 

  Ondica, Rastislav
  Táto páca ukazuje iné možnosti pohonu automobilu, ako sú benzín a nafta. Pojednáva rôzne alternatívne palivá pre spaľovacie motory. Taktiež vysvetľuje hybridný a elektrický pohon vozidiel. Zameriava sa hlavne na aspekty ...
 • Budoucí trendy pro pohonné jednotky osobních vozidel 

  Bureš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá existujícími a potenciálními principy pohonů osobních automobilů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod z hlediska účinnosti, emisí a vibračního působení. Porovnává tyto způsoby pohonů s těmi, ...
 • CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU 

  Papp, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím stlačeného zemního plynu jako paliva ve vozovém parku tvořeném osobními automobily. Zkoumá výhodnost jeho využití jako alternativu k vozidlům poháněným ropnými produkty.
 • Design samochodného postřikovače 

  Sovják, Richard
  Hlavním cílem této diplomové práce je inovativní přístup k designu samochodného postřikovače s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Výsledný návrh by měl svým moderním a funkčním vzhledem být ...
 • Environmentální aspekty provozu vozů na CNG 

  Raiskup, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé ...
 • Moderní trendy v alternativních pohonech 

  Křivánek, Filip
  V této bakalářské práci je vypracován přehled moderních alternativních pohonů pro osobní automobily. Pozornost je věnována snaze o menší dopad pro naše životní prostředí. Největší část práce je tvořena hlavními výhodami a ...
 • Motory na alternativní paliva 

  Mišelnický, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá popisem motorů na alternativní paliva. Jsou zde prezentovány různé druhy paliv, jejich vlastnosti a úpravy motorů tak, aby tyto paliva mohly spalovat. Na závěr je celkové zhodnocení s vyhlídkou ...
 • Motory na alternativní paliva 

  Bilík, Michal
  Tato práce se zabývá přehledem alternativních paliv pro pohon silničních vozidel a jejich dopadem na ekologii. Dále popisuje specifické vlastnosti a zvláštnosti pohonných jednotek, která jsou poháněna alternativními palivy, ...
 • Návrh koncepce leteckého motoru na CNG 

  Šmerda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá srovnáním a zhodnocením stlačeného zemního plynu jako paliva pro letecký pístový motor. Součástí je rešerše konvenčních paliv a odlišností palivových soustav na AVGAS a CNG. Následuje popis letadla ...
 • Paliva pro spalovací motory 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá základními vlastnostmi paliv pro spalovací motory. Především jejich vlivem na termickou účinnost. Dále je zde uvedeno rozdělení paliv a jejich porovnání z hlediska ekologického, ekonomického a ...
 • Perspektivní pohonné jednotky autobusů 

  Kubík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je posoudit možný budoucí vývoj alternativních pohonů s ohledem jejich využití v autobusech. Nejdříve jsou popsány nejnadějnější alternativní pohony, které využívají spalovacího motoru . V další ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janovcová, Hana
  Ve své práci se budu zabývat rozvojem společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Cílem je vyhodnotit současnou situaci společnosti a na základě těchto výsledků navrhnout možnosti, jakými směry by se společnost měla ubírat, ...
 • Pohonné hmoty v 21. století 

  Lébl, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uvedení přehledu jednotlivých druhů pohonných hmot používaných v současné době pro zážehové i vznětové spalovací motory. Okrajově se dotýká také tématu paliv užívaných pro palivové ...
 • Sací potrubí zážehového motoru na CNG o výkonu 140kW 

  Wojcik, Rudolf
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vícebodového vefukování CNG do sacího potrubí přeplňovaného zážehového motoru VW 1.4 TSI. Na základě reálného sacího potrubí byl pomocí programu Autodesk Inventor Professional ...
 • Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Rozsíval, Adam
  Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných ...
 • Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Chytil, Ivo
  Diplomová práce na téma Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel se zabývá problematikou produkce oxidu uhličitého ze spalování paliv. V první části práce jsou teoretické metody výpočtu ...