Now showing items 1-4 of 4

 • Identifikace pohybů na letištní ploše 

  Burián, Petr
  Diplomová práce pojednává obecně o systému A-SMGCS, použitých technologiích a celkové zpracování informací ke zjištění polohy a identifikace vozidel a letadel na provozních plochách letišť. Popisuje architekturu systému ...
 • Možnosti využití ADS-B pro řízení provozu v CTR a po ploše 

  Šíblová, Kamila
  Diplomová práce pojednává o systému ADS-B a jeho možném využití na Letišti Václava Havla Praha. V úvodu práce je popsána historie vedoucí k zavedení tohoto systému a následně systém ADS-B objasněn. V práci je uveden také ...
 • Problematika zavádění ADS-B ve vzdušném prostoru Evropy a České republiky 

  Bertok, Tibor
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zavádzania systému ADS-B vo vzdušnom priestore Českej republiky a Európy. Úvodom práce je popísaná cesta, ktorá viedla k potrebe takéhoto systému, následne je popísaný systém ADS-B ...
 • Vývoj leteckých navigačních služeb pro koncept jednotného evropského nebe 

  Sahrai, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi a metodami poskytovanými leteckými navigačními službami. Cílem práce bylo vytvořit průřez historií vývoje takových technologii a metod a představit nové a vyvíjené technologie ...