Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti redukce emisí CO2 produkovaných při výrobě portlandských cementů. 

  Dobrovolný, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje snížení emisí CO2 při výrobě portlandských cementů pomocí příměsi II. druhu. Zkoumá možnosti využití skelného recyklátu jako hydraulicky aktivní látky, závislost pucolanity na dosaženém ...
 • Redukce emisí CO2 při výrobě směsných Portlandských cementů. 

  Dočkal, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje snížení emisí CO2 při výrobě směsných portlandských cementů. Zkoumá možnosti využití skelného recyklátu jako hydraulicky aktivní látky, závislost použití intenzifikátorů mletí na dosaženém ...
 • Správa nákladů na provoz automobilu pro Android 

  Dorazil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá mobilní platformou Android. V rámci práce byla vytvořena aplikace pro jednoduchou správu nákladů na provoz automobilu. Práce řeší návrh a implementaci této aplikace a rozebírá problematiku ...
 • Studium chování přírodních tepelně izolačních materiálů 

  Kostlánová, Jana
  Práce se zabývá studiem chování přírodních tepelně izolačních a akustických materiálů se zaměřením na vláknité izolační materiály. Významná část textu je věnována sledování environmentálních aspektů, které jsou spojeny se ...