Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby dílu „Svěrací kroužek“ 

    Dvořák, Jiří
    Bakalářská práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307 - Strojírenská technologie, řeší problém výběru optimálního způsobu výroby konkrétní součásti s názvem "Svěrací kroužek". Zásadní důraz je kladen na ...
  • Technologie výroby vymezovací podložky 

    Dvořák, Jiří
    Diplomová práce, vytvořená v rámci magisterského studia programu M2I-K Strojní inženýrství, oboru M-STM - Strojírenská technologie a průmyslový management, řeší problém přechodu na samovýrobu dříve nakupovaných vymezovacích ...