Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace technologie RFID pro evidenci vozidel 

  Kraus, Zdeněk
  Práce se zabývá použitím technologie bezkontaktní identifikace - RFID na praktický problém evidence vozidel. Popisuje základní principy této technologie, konstrukci prvků, průběh komunikace a používaná pásma. Dále je popsán ...
 • Knihovna pro modulární rozšiřování skriptovacího stroje JScript 

  Dziadzio, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá skriptovací technologií ActiveX Scripting. Popisuje možnosti hostování skriptovacího stroje jazyka JScript a komponenty Webový prohlížeč za účelem poskytnutí jednoduchého nástroje pro rozšiřování ...
 • Modelovací nástroj pro grafický návrh komponentových systémů 

  Gál, Ivan
  Diplomová práce se zabývá komponentovým software, softwarovými rámci platformy Eclipse a vytvořením grafického editoru pro návrh komponentových systémů s využitím platformy Eclipse. Po úvodním představení koncepce UML ...
 • Snímání scény pomocí USB a FireWire kamer 

  Berka, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá připojením USB a FireWire kamer k počítači skrze technologii DirectShow. Využil jsem především vývojářského nástroje MontiVision, který spolupracuje s programovacími prostředími jako je např. ...
 • Systém pro podporu práce překladatelů programování v MS Windows - Visual Studio nebo Delphi 

  Kozempel, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je praktická realizace systému, který ovládá program MS Word a v jeho otevřeném dokumentu zajišťuje podtržení řádku, jenž překladatel právě překládá. V první části jsou rozebrány technologie použité ...