Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

    Perešíni, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
  • DPDK nad síťovými kartami COMBO 

    Vido, Matej
    Softvérový aplikačný rámec Data Plane Development Kit poskytuje štandardné rozhranie pre rýchle spracovanie paketov v užívateľskom priestore. DPDK podporuje sieťové zariadenia od viacerých výrobcov a rôzne architektúry. ...