Now showing items 1-6 of 6

 • Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů 

  Chromčák, Michal
  Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na rychlost veškerých hardwarových a softwarových komponent se nalézají řešení, která principiálně mohou dosahovat přijatelnějších parametrů, než řešení běžně známá. Jedním z nich ...
 • Jednotka pro řízení protokolu PCI Express 

  Korček, Pavol
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat jednotku pro řízení protokolu sběrnice PCI Express. Jednotka má za úkol výrazným způsobem zjednodušit práci uživatelům - aplikačním inženýrům, kteří pracují na vývoji ...
 • Network Traffic Simulation and Generation 

  Matoušek, Jiří
  S rozvojem počítačových sítí umožnujících přenosy dat rychlostí 10 Gb/s a vyšší roste také potřeba vývoje nových síťových zařízení schopných pracovat na takovýchto rychlostech. Nově vyvinutá síťová zařízení je třeba před ...
 • Převod platformy NetCOPE do EDK 

  Palička, Jan
  Tato bakalářská práce se zaobírá převodem platformy NetCOPE do Xilinx Embedded Development Kit (EDK). Hlavním úkolem je vytvoření anotace hardware platformy NetCOPE pro její použití v prostředí EDK. Před samotnou implementací ...
 • Přizpůsobení platformy NetCOPE pro kartu NetFPGA 

  Koranda, Karel
  Tato práce se zabývá přizpůsobením platformy NetCOPE určené pro rychlou tvorbu hardwarově akcelerovaných síťových aplikací pro karty NetFPGA-10G. Obecně seznamuje s cílovou technologií FPGA čipů a popisuje rozdíly mezi ...
 • Stavové zpracování síťových toků 

  Košek, Martin
  Nároky na kvalitu zpracování síťového provozu v různých bezpečnostních zařízeních na počítačových sítích se zvyšují. Zpracování na úrovni izolovaných paketů není pro analýzu síťového provozu dostatečné a je vhodné zavést ...