Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza dat z výrobního procesu 

  Krčmář, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje klasifikaci výrobních dat pomocí algoritmů: neuronové sítě, rozhodovací stromy a naivní bayesovský klasifikátor. Z neuronových sítí se věnuje dopředným vícevrstvým sítím s učícím algoritmem ...
 • Grafické vizualizační komponenty pro systém COMES 

  Lebeda, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na vytvoření grafických vizualizačních komponent pro aplikaci COMES Dashboard, systému operativního řízení výroby COMES. Nejprve se zabývá posouzením uživatelského rozhraní systému COMES, analýzou ...
 • Komunikace OPC serverů se systémem MES (COMES) 

  Hromek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím modulu CCI systému COMES firmy COMPAS jako OPC klient. Byl popsán přenos dat na základě architektury OPC server OPC klient společně s OPC specifikacemi a standardy. Dále ...
 • Převod vizualizace WinCC do MES systému COMES 

  Kárník, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vizualizací průmyslových aplikací, konkrétně převodem vizualizačních dat z programu Siemens Simatic WinCC do formátu XML s využitím vestavěného editoru skriptů. V dalším kroku řeší převod ...
 • Realizace systému pro údržbu ve výrobně informačním systému COMES 

  Žilka, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá teóriou systémov údržby. V úvodnej časti je stručný náčrt do automatizácie s popisom systémov automatizačnej pyramídy výrobného podniku s dôrazom na systém MES. Následne je popísaný MES systém ...
 • Realizace vzorového skladového systému ve výrobně informačním systému COMES 

  Štoudek, Marcel
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření vzorového skladového systému v programovém prostředí COMES od firmy COMPAS Automatizace s. r. o., sídlo Žďár nad Sázavou. Skladový systém je naprogramován v modulu COMES Modeller ...
 • Sběr dat z PLC do systému MES 

  Kárník, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem funkce MES systémů, konkrétně systému COMES od firmy COMPAS. Práce se soustředí zejména na přenos a archivaci dat z průmyslových řídicích systémů.
 • Vizualizace aplikace v systému COMES 

  Sýkora, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací laboratorní úlohy ve výrobním informačním systému COMES od firmy Compas automatizace s.r.o. V první části je popsán systém COMES a jeho jednotlivé části. Druhá část práce se ...
 • Využití Paretovy analýzy pro zpracování výrobních dat 

  Ručka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací Paretovy analýzy v systému COMES Modeller. V první části je popsána Paretova analýza a Lorenzova křivka spolu s postupem, jak správně aplikovat Paretovu analýzu na data získaná z ...