Now showing items 1-2 of 2

  • Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature 

    Krygielová, Magdaléna
    Tato práce se zabývá desambiguací autorů v databázích odborné literatury. Z důvodu nejednoznačnosti jmen autorů se v těchto databázích vyskytují problémy s přisuzováním autorství publikací a tím spojenou analýzou citací, ...
  • Portál pro srovnávání vědeckých výsledků 

    Harag, Jozef
    Práca sa zaoberá tvorbou portálu pre porovnávanie vedeckých výsledkov medzi inštitúciami v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom práce je vytvorenie funkčného prototypu analytického nástroja, ktorý ...