Now showing items 1-8 of 8

 • Android Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí USB senzoru a následné odesílání dat do centrální databáze 

  Navrátil, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi využití přenosných zařízení, především mobilních telefonů a tabletů podporující technologii USB OTG, pro odečítání údajů z chytrých elektroměrů. K tomuto účelu byla v praktické části práci ...
 • Aplikace pro obsluhu měřicích zařízení v energetice 

  Ševčík, Radek
  Tato práce se zaměřuje na problematiku vývoje aplikací s procesory ARM na operačním systému Linux. Používá cloudových hostingů s virtualizačními kontejnery k automatizaci překladu, testování a nasazení aplikace. Aplikace ...
 • Chytrá domácnost – knihovna pro sběr dat 

  Tomiczek, Roman
  Diplomová práce se zabývá vývojem softwarové knihovny pro agregaci dat z elektroměrů a zasílání dat do centrální stanice. Jsou popsány nejvíce používané protokoly v inteligentních sítích. Práce se detailněji zabývá ...
 • Informační bezpečnost v energetice 

  Straževský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zranitelností protokolu DLMS/COSEM, realizací útoku DoS (odepření služby) a zátěžových testů za využití testovacích prvků chytré energetické sítě, konkrétně elektroměrů. Práce ...
 • Simulátor DLMS koncentrátoru 

  Buš, Ondřej
  Práce se zaměřuje na problematiku chytrých elektroměrů a datových koncentrátorů. V první části práce lze nalézt úvod do DLMS/COSEM. Zde jsou vysvětleny základní principy a nástroje komunikace pomocí DLMS protokolu. Dále ...
 • Simulátor elektroměru s DLMS protokolem 

  Tsymbal, Kateryna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s protokolem DLMS/COSEM a jeho funkcemi. Dále je stručně představen programovací jazyk Java a minipočítač Raspberry Pi. Pro simulaci měření pomocí chytrého měřiče je využit ...
 • Zátěžový analyzátor pro energetické sítě 

  Trávník, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace, složené z webové aplikace a webového serveru. V teoretické části je rozebrán protokol DLMS a specifikace COSEM, útoky na odepření služeb, nástroje, které útoky dokáží ...
 • Zátěžový generátor zpráv DLMS/COSEM 

  Kohout, David
  Práce se zaměřuje na problematiku Smart Meteringu, konkrétněji specifikaci DLMS/COSEM. V práci jsou popsány nejdůležitější části standardu a jeho využití v chytrých sítích. Nejprve je rozebrán protokol DLMS, který zajišťuje ...