Now showing items 1-10 of 10

 • Digitální zpracování signálu z tlakových senzorů prostřednictvím CPLD 

  Zátura, Michal
  Cielom tohto semestrálneho projektu je návrh elektronickej časti snímacieho systému na meranie výšky vo forme modulu k vývojovej doske XC2-XL a jeho následná realizácia v podobe plošného spoja. V projekte je popísaný princíp ...
 • Komunikační souprava pro optické bezkabelové spoje 

  Kapuš, Martin
  Táto diplomová práca je o komunikačnom module pre optické bezdrátové siete. Tento modul sníma data z RS232 a dvoch analógových vstupov a posiela ich cez internet na vzdialený počítač. Ďalej umožňuje prenos zvuku medzi ...
 • Laboratorní přípravek pro demonstraci programovatelných logických obvodů 

  Svoboda, Stanislav
  Následující bakalářská práce se zabývá řešením laboratorního přípravku pro výuku práce s obvody CPLD firmy ALTERA včetně návrhu plošného spoje a v závěrečné části i samotnou realizací celého přípravku pro výuku práce s ...
 • Laboratorní přípravek pro experimentální práci s obvody CoolRunner 

  Gajdošík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na programování obvodu CPLD řady CoolRunner – II společnosti Xilinx pomocí sběrnice USB. V dnešní době je tato sběrnice a její užití nedílnou součástí mnoha zařízení. Tyto programovatelné obvody ...
 • Laboratorní přípravek pro vývoj aplikací obvodů CPLD firmy Altera 

  Gajdošík, Petr
  V diplomové práci se zaměřuji na návrh schematu laboratorního přípravku a prostudování způsobů programování obvodů CPLD firmy Altera. Přípravek slouží pro vývoj a demonstraci aplikací v obvodech CPLD firmy Altera. Přípravek ...
 • Malý digitalní osciloskop 

  Mitáš, Daniel
  Náplní tohoto projektu je návrh a realizace digitálního paměťového osciloskopu, založeného na osobním počítači, a jeho ovládacího programu. Modul osciloskopu komunikuje s ovládacím programem, nainstalovaným na osobním ...
 • Návrh elektroniky pro řízení dvoukolového nestabilního vozidla 

  Bastl, Michal
  Tato diplomová práce je součástí projektu, na kterém pracují dva studenti. Cílem projektu je návrh bezpečnější elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo HUMMER a implementace pokročilé diagnostiky a detekce chyb. V ...
 • Programování obvodů PLD pomocí mikroprocesorů 

  Petrilak, Michal
  Tato práce se zabývá konfigurací obvodů FPGA firmy Xilinx pomocí mikrokontroleru, popisuje jednotlivé metody konfigurace a vybírá nejvhodnější pro realizaci. Dále je pozornost věnována vyběru mikrokontroleru a přídavného ...
 • Řízení krokových motorů s CPLD 

  Daněk, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je řízení krokových motorů s CPLD. Vytvoření radiově řízeného anténního rotátoru. Řízení je prováděno osobním počítačem pomocí RF obvodů. Práce obsahuje objasnění konstrukce a principu krokových ...
 • Vzorové úlohy ve VHDL 

  Huzlík, Petr
  Tato bakalářska prace navazuje na semestralní projekt a zabývá se jazykem VHDL a obvody FPGA a CPLD firmy Xilinx. Dále pak má tato práce za cíl popsat, jak zacházet s vývojovým prostředím WebPack, kde je popsáno jak ...