Now showing items 1-1 of 1

  • Městské zemědělství 

    Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
    V rámci současného evropského města přestává spousta lidí vnímat vztah mezi životem a přírodními procesy, které ho podporují. Zvětšování geografické i psychologické vzdáleností mezi producenty a konzumenty jídla zhoršuje ...