Now showing items 1-2 of 2

  • Zpracování digitální fotografie 

    Zdražil, Vít
    Tato práce se zabývá zpracováním tzv. RAW dat z digitálního fotoaparátu. V první části je popsán princip snímání obrazu digitálním fotoaparátem, obecný způsob zpracování obrazu v přístroji a co je to RAW formát, jeho výhody ...
  • Zpracování obrazů sítnice oka v prostředí LabVIEW 

    Spišiaková, Lucia
    Bakalárska práca sa zaoberá metódami pre diagnostiku chorôb sietnice oka s podrobnejším zameraním na diagnostiku pomocou digitálnej fundus kamery. V tejto práci je popísaná teória k spracovaniu obrazu. Taktiež je rozobratý ...